De haven van Terneuzen is één van de grootste havens van Nederland. Het is daarom niet verwonderlijk dat wij een uitgebreide scheepspraktijk hebben. Ons kantoor kan u behulpzaam zijn bij de teboekstelling van een (nieuw) schip, de overdracht van een schip of het vestigen van een recht van hypotheek op het schip. Ook een naamswijziging van het schip kunt u via ons kantoor regelen.

Teboekstellen / registratie

Teboekstellen van het schip betekent dat het schip wordt geregistreerd in de openbare registers gehouden door het Kadaster. Daarmee wordt de eigendom van het schip vastgelegd. Uw schip krijgt bij de teboekstelling een brandmerk; een uniek nummer waarmee het schip kan worden geïdentificeerd. Het voordeel van de teboekstelling is dat daardoor een recht van hypotheek kan worden gevestigd op het schip.

Hypotheek

Als u een geldlening aangaat bijvoorbeeld voor de aankoop van een schip, zal de bank om zekerheid vragen. Deze zekerheid kan worden verleend in de vorm van een recht van hypotheek op het schip. Net zoals dat bij een woning gebeurt, wordt het recht van hypotheek gevestigd door de inschrijving van een notariële akte van hypotheek. Indien u in de toekomst niet aan uw betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, kan de bank door het hypotheekrecht, overgaan tot openbare verkoop van het schip.

Onze dienstverlening ziet niet alleen op de beroepsvaart. Ook een motorjacht dat voornamelijk wordt gebruik voor pleziervaart kan worden teboekgesteld.

Wij zijn u hierbij graag behulpzaam.