KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Splitsingsakte: splitsing in appartementsrechten

Splitsing in appartementsrechten

Splitsing van een gebouw in appartementsrechten stelt u in staat om kleinere delen van het gebouw zelfstandig te verkopen.

Een appartementsrecht ontstaat wanneer het eigendom van een onroerende zaak wordt gesplitst in twee of meer delen, waarbij aan elk privé-gedeelte een exclusief gebruiksrecht wordt toegekend. Dit kan van toepassing zijn op een groot winkelcomplex met aparte winkelunits of appartementsgebouwen met afzonderlijke woningen (appartementen). Hoewel de eigenaren exclusieve rechten hebben over hun privé-gedeeltes, zijn zij gezamenlijk eigenaar van het hele onroerend goed. Eigenaren van deze privé-gedeeltes vormen samen een Vereniging van Eigenaars (VvE), die verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen.

Axent Notarissen heeft veel ervaring met het begeleiden van splitsingen en het opstellen van het bijbehorende reglement van splitsing en de splitsingsakte. Onze notarissen zorgen ervoor dat het proces nauwkeurig en volgens de wettelijke vereisten verloopt. We begeleiden u bij de registratie van de splitsing en staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Zo zorgen we voor een duidelijke en overzichtelijke structuur binnen het gebouw.

Het reglement van splitsing

Het reglement van splitsing maakt onderdeel uit van de splitsingsakte bij het onderverdelen van een gebouw in appartementsrechten. Dit reglement bevat de regels en voorschriften voor de eigenaren binnen het complex, waaronder de verantwoordelijkheden van de Vereniging van Eigenaars (VvE) en het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Het reglement kan ook bepalingen bevatten over de verdeling van kosten voor onderhoud en reparaties, regels voor verzekeringen, stemprocedures binnen de VvE, en eventuele beperkingen op het gebruik van privé-gedeeltes (bijv. regels van verhuur van een appartement).

Het reglement van splitsing is vaak gebaseerd op een van de modelreglementen (de laatste dateert uit 2017) dat is opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Overdracht appartementsrecht

Wanneer u een appartement koop of verkoopt is er sprake van de overdracht van het appartementsrecht. De notaris speelt een belangrijke rol bij deze overdracht.
Met de aankoop van een appartement heeft u een aandeel in de Vereniging van Eigenaars (VvE) verworven, wat u recht geeft om in het appartement te wonen (appartementsrecht). Bij de overdracht van een appartementsrecht komt veel kijken en de overdracht loopt altijd via de notaris. De notaris is verplicht om bepaalde gegevens op te vragen bij de VvE. Deze gegevens worden onderdeel van de leveringsakte. De gegevens die de notaris opvraagt zijn o.a. de maandelijkse servicekosten, evt. schulden van de verkoper bij de VvE, het aandeel in het reservefonds en toe-en uittredingskosten bij de overdracht van het appartementsrecht. De notaris zorgt ervoor dat u alle relevante informatie over de VvE ontvangt en dat eventuele schulden aan de VvE van de verkoper worden vereffend.

Ingebruikname / ballotage

Ingebruikname en ballotage zijn twee belangrijke aspecten bij het verwerven van een appartement binnen een Vereniging van Eigenaars (VvE). Bij de ingebruikname wordt het appartement officieel in gebruik genomen door de nieuwe eigenaar, die daarmee het exclusieve recht krijgt om het privé-gedeelte te betreden en te bewonen. Het is belangrijk dat de nieuwe eigenaar bekend is met de regels en afspraken binnen de VvE, zoals die zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement en het splitsingsreglement.

Ballotage kan in sommige VvE's een vereiste zijn voor nieuwe bewoners. Dit betekent dat de kandidaat-eigenaar of huurder eerst moet worden goedgekeurd door de VvE voordat hij of zij het appartement in gebruik mag nemen. Dit kan bestaan uit een formele goedkeuring door het bestuur van de VvE of een stemming onder de leden. Ballotage kan bijdragen aan het waarborgen van de leefbaarheid en veiligheid binnen het complex door te zorgen dat nieuwe bewoners aan bepaalde criteria voldoen.

Juridische zekerheid bij splitsing in appartementsrechten

Met een splitsing in appartementsrechten wordt een gebouw juridisch opgedeeld in afzonderlijke eenheden, zoals appartementen of bedrijfsruimten, met elk een exclusief gebruiksrecht. Deze onderverdeling wordt vastgelegd in een notariële splitsingsakte en geregistreerd in de openbare registers. De splitsing in appartementsrechten en de splitsingsakte zorgen ervoor dat eigenaren zowel individuele als gemeenschappelijke rechten en plichten hebben. Wanneer u een appartement (ver)koopt krijgt u ook te maken met deze appartementsrechten en de splitsingsakte.

Axent Notarissen begeleidt u graag bij de aan- of verkoop van uw appartement. Wij doorlopen samen met u het traject stap voor stap. Dit schept duidelijkheid en zorgt voor een prettig verloop van het aan- of verkoopproces van uw appartement.

5 veel gestelde vragen over splitsingsakte

Het is verplicht om een splitsing via een notariële akte te regelen. De wet bepaalt ook dat de akte moet worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. De splitsingsakte zorgt voor de onderverdeling van het onroerend goed en de vastlegging van de eigendomsrechten van de afzonderlijke delen.
Ondersplitsing van een appartementsrecht is het proces waarbij een bestaand appartementsrecht verder wordt onderverdeeld in meerdere kleinere appartementsrechten. Dit betekent dat het exclusieve gebruiksrecht van een privé-gedeelte wordt gesplitst, waardoor er meerdere onafhankelijke eigendomsrechten binnen dat deel ontstaan. Deze procedure vereist een notariële akte en moet worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.
Bij een splitsingsakte is het belangrijk om te letten op de juiste verdeling van eigendomsrechten en het exclusief gebruik van de verschillende gedeeltes van het gebouw. Daarnaast moeten de rechten en plichten van de Vereniging van Eigenaars (VvE) duidelijk worden vastgelegd.
Het reglement van splitsing is een document dat deel uitmaakt van de splitsingsakte en de regels bevat voor het gebruik en beheer van een appartementsgebouw. Het reglement bepaalt onder andere de verantwoordelijkheden van de Vereniging van Eigenaars (VvE) en het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes.
Een splitsing in appartementsrechten is het proces waarbij een gebouw wordt onderverdeeld in afzonderlijke privé-gedeeltes, zoals appartementen of winkels, die elk een exclusief gebruiksrecht krijgen. Dit proces wordt vastgelegd in een notariële splitsingsakte, waarbij de eigenaren samen eigenaar blijven van de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Bij Axent Notarissen zorgen we voor een probleemloze aankoop van uw appartement. Met onze persoonlijke begeleiding bent u gegarandeerd van een vlotte afhandeling van de koopovereenkomst tot de eigendomsoverdracht.

Contact opnemen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram