KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Akte van verdeling

Akte van verdeling nodig in Zeeuws-Vlaanderen?

Een akte van verdeling is een juridisch document dat door een notaris wordt opgesteld waarin de verdeling van eigendommen wordt vastgelegd. Het wordt vaak gebruikt wanneer er sprake is van mede-eigendom van een goed, zoals een woning, en de partijen besluiten dit goed te verdelen. De akte van verdeling kan worden opgesteld in verschillende situaties, zoals bij een echtscheiding, het beëindigen van een samenwoning, of bij de afwikkeling van een erfenis.

In een akte van verdeling worden de afspraken over de verdeling van de eigendommen gedetailleerd vastgelegd. Dit kan betrekking hebben op onroerend goed, zoals een huis, maar ook op andere bezittingen. Het document specificeert welke partij welk deel van het eigendom ontvangt en tegen welke voorwaarden.

Axent Notarissen kan het opstellen van de akte van verdeling voor u in orde maken. U bent er dan van verzekerd dat dit gebeurt volgens de wettelijke eisen en dat alle betrokken partijen het document begrijpen en eens zijn met de verdeling. Zodra de akte van verdeling is ondertekend en ingeschreven in de openbare registers, is de verdeling officieel en juridisch bindend. Dit biedt duidelijkheid en bescherming voor alle partijen bij de verdeling van eigendommen.

Contact opnemen

Wanneer heeft u een akte van verdeling nodig?

Een akte van verdeling is nodig in verschillende situaties waarin eigendommen verdeeld moeten worden tussen meerdere partijen. De akte legt de afspraken over de verdeling vast en zorgt ervoor dat deze officieel en juridisch bindend is. Hier zijn enkele situaties waarin een akte van verdeling nodig is:

 1. Echtscheiding
  Bij een echtscheiding is een akte van verdeling nodig om de gezamenlijke eigendommen, zoals een woning, of aandelen in een B.V. te verdelen tussen de voormalige partners.
 2. Beëindiging van samenwoning
  Wanneer een samenwonend stel uit elkaar gaat, is een akte van verdeling nodig om de gezamenlijke bezittingen, zoals een huis of aandelen in een B.V., te verdelen.
 3. Erfenis
  Bij de afwikkeling van een erfenis kan een akte van verdeling nodig zijn om de erfenis eerlijk te verdelen onder de erfgenamen.
 4. Verkoop van mede-eigendom
  Wanneer meerdere eigenaren samen een goed bezitten en besluiten het te verdelen of één eigenaar het goed wil kopen van de anderen, is een akte van verdeling nodig.

In al deze situaties zorgt een akte van verdeling voor een duidelijke, wettelijk vastgelegde verdeling van eigendommen. Het opstellen van de akte vereist de expertise van een notaris, die ervoor zorgt dat het proces correct verloopt en dat alle betrokken partijen het eens zijn met de verdeling.

Hoe verloopt het proces bij een woning met hypotheek?

Het begint met het vaststellen van de hypotheekschuld en het bepalen van de marktwaarde van de woning. Bij het proces van verdeling van een woning met een hypotheek wordt eerst de huidige waarde van de woning bepaald door een taxateur. De volgende stap is het vaststellen van de actuele stand van de hypotheekschuld. Vervolgens moeten de betrokken partijen afspraken maken over hoe de woning verdeeld wordt. Dit kan betekenen dat één partij de andere uitkoopt of dat de woning wordt verkocht en de opbrengst, na aflossing van de hypotheek, wordt verdeeld.

Als één partij de woning overneemt, zal deze de hypotheek moeten overnemen of een nieuwe hypotheek moeten afsluiten om de oude hypotheek af te lossen. Een notaris stelt de akte van verdeling op, waarin de gemaakte afspraken over de verdeling van de woning en de afwikkeling van de hypotheek worden vastgelegd. Na ondertekening en registratie van de akte van verdeling bij het Kadaster wordt de hypotheek volgens de gemaakte afspraken afgewikkeld. Dit kan betekenen dat de hypotheek wordt overgenomen of dat deze wordt afgelost uit de opbrengst van de woning.

6 veel gestelde vragen over de akte van verdeling

Bij een akte van verdeling is het belangrijk om nauwkeurig te letten op de verdeling van eigendommen en eventuele schulden, de afspraken over alimentatie of pensioenrechten en de juridische implicaties op lange termijn. Het is raadzaam om deze documenten zorgvuldig door te nemen en indien nodig juridisch advies in te winnen om uw belangen te waarborgen.
De kosten van een akte van verdeling kunnen variëren, afhankelijk van de complexiteit van de verdeling. Deze kosten kunnen onder andere bestaan uit notaris- en registratierechten, evenals eventuele andere bijkomende kosten, zoals belastingheffingen. Wij informeren u vrijblijvend over deze kosten. Neem hiervoor contact op met ons kantoor in Terneuzen.
Bij een scheiding worden de kosten van de akte van verdeling meestal verdeeld tussen de echtgenoten, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in het echtscheidingsconvenant. In sommige gevallen kan één van de echtgenoten alle kosten op zich nemen, maar dit moet onderling worden overeengekomen.
Bij een erfenis worden de kosten van de akte van verdeling meestal betaald uit de nalatenschap, tenzij de erflater anders heeft bepaald in het testament. Als er onvoldoende middelen in de nalatenschap zijn, kunnen erfgenamen gezamenlijk besluiten om de kosten te delen.
Een akte van verdeling is een notariële akte waarin de verdeling van gemeenschappelijke eigendommen of de nalatenschap van een overledene wordt vastgelegd, en waarin de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen worden gespecificeerd.
De periode tussen het opstellen en het ondertekenen van een akte van verdeling varieert, afhankelijk van factoren zoals de complexiteit van de verdeling, de beschikbaarheid van alle benodigde documenten en de efficiëntie van de betrokken partijen, maar het proces kan over het algemeen enkele weken tot enkele maanden in beslag nemen.

Axent Notarissen zorgt dat u met vertrouwen naar een volgende fase kunt kijken.

De akte van verdeling is naast een juridisch document meestal ook een afsluiting van een periode in uw leven. Axent Notarissen loodst u deskundig van de ene fase naar de andere.

De akte van verdeling is een essentieel bij de verdeling van eigendommen tussen meerdere partijen en sluit daarmee in de meeste gevallen een periode af. Het vastleggen van afspraken in een akte van verdeling voorkomt mogelijke geschillen in de toekomst en zorgt ervoor dat de verdeling officieel en juridisch bindend is. Door samen te werken met de notarissen van Axent Notarissen kunt u erop vertrouwen dat de akte volgens de wettelijke vereisten wordt opgesteld en geregistreerd. Dit geeft u de zekerheid dat de verdeling van eigendommen eerlijk en zorgvuldig wordt afgehandeld, zodat u met vertrouwen verder kunt gaan met de volgende fase van uw leven.

Contact opnemen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram