KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Voogdij

Voogdij regelt u bij de notaris

Voogdij is het gezag over een minderjarig kind dat iemand anders dan de ouders uitoefent. Ouders wijzen een voogd aan in hun testament.

Ouders kunnen voogdij regelen door in hun testament aan te geven wie zij als voogd voor hun minderjarige kind of kinderen wensen in het geval van hun overlijden. Het is belangrijk om hierover duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen. Ouders kunnen het gewenste voogdijschap bespreken met de beoogde voogd om te zorgen dat deze persoon bereid is de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Het is raadzaam om een tweede voogd te benoemen voor het geval de eerste keuze niet beschikbaar is. Door dit alles zorgvuldig te plannen, kunnen ouders er zeker van zijn dat hun kind in goede handen is als zij er niet meer zijn.

Een voogd heeft de wettelijke plicht om de belangen van het kind te behartigen en te zorgen voor zijn of haar welzijn. Dit omvat het verzorgen van het kind, het nemen van beslissingen over de opvoeding en opleiding, en het beheren van het vermogen van het kind (indien van toepassing).

Voogdij kan door twee personen worden uitgeoefend. Ouders mogen dus twee voogden aanwijzen, maar het kan ook zijn dat een voogd het voogdijschap wil delen met zijn of haar partner. Voor gezamenlijke voogdij gelden aparte voorwaarden en bij gedeeld voogdijschap neemt de rechter de beslissing.

In sommige gevallen benoemt de rechter een voogd. Dit is o.a. het geval wanneer de ouders niet iets geregeld hebben over de voogdij na hun overlijden. In de meeste gevallen wordt dan een familielid aangewezen als voogd.

Contact opnemen

Wat is de rol van de notaris bij het benoemen van een voogd

De notaris speelt een belangrijke rol bij het benoemen van een voogd, omdat deze zorgt voor het opstellen en uitvoeren van het testament waarin de voogdij wordt geregeld.

De ouders worden door de notaris geadviseerd over hoe zij een voogd kunnen benoemen en wat de juridische implicaties daarvan zijn. Vervolgens zorgt de notaris voor het opstellen van het testament en de juiste juridische formulering van de voogdijregeling, zodat de benoeming van de voogd duidelijk en bindend is. De notaris zorgt ervoor dat het testament wordt geopend en de voogdij in werking treedt wanneer een ouder komt te overlijden. Daarnaast kan de notaris betrokken zijn bij het bevestigen van de benoeming van de voogd aan de rechter en het uitvoeren van andere administratieve taken die nodig zijn om de voogdij officieel te maken.

Voogdij waarborgt de belangen en het welzijn van het kind

Voogdij is de verantwoordelijkheid die een volwassene of instantie krijgt om voor een minderjarige te zorgen als de ouders dat niet (meer) kunnen. Een voogd zorgt voor het kind, neemt beslissingen over de opvoeding en beheert eventueel het vermogen van het kind. Voogdij omvat het verzorgen van het kind, het zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving, en het nemen van beslissingen over zaken als opleiding, gezondheid en welzijn. Ook beheert de voogd indien nodig het vermogen van het kind en is hij of zij verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen. Ouders kunnen een voogd benoemen in hun testament, en als zij dat niet doen, kan de rechter een voogd aanwijzen. De notaris speelt een belangrijke rol bij het opstellen van het testament en het vastleggen van de voogdij.

5 veel gestelde vragen over voogdij

Als u als ouders samen het gezag over uw kind of kinderen heeft en een van u komt te overlijden dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag.
U kunt in het gezagregister laten vastleggen wie u als voogd aanwijst over uw minderjarige kind(eren). Deze procedure loopt via de website www.rechtspraak.nl.
Beide ouders kunnen ieder apart een voogd aanwijzen. De rechter beslist wie de voogd wordt in het geval beide ouders tegelijkertijd overlijden.
De rechter benoemd een voogd in het geval de ouders hierover niets hebben vastgelegd of als de aangewezen persoon het voogdijschap niet wil of door omstandigheden niet kan uitvoeren. Wanneer de voogd overlijdt wordt er ook opnieuw een voogd door de rechter benoemd.
Voogdij eindigt wanneer het kind 18 jaar wordt. Voogdij kan ook eindigen omdat een of beide ouders het gezag weer krijgen.

Laat u door de vertrouwde notarissen van Axent Notarissen informeren over alles wat te maken heeft met voogdij en het benoemden van een voogd.

Bij Axent Notarissen hechten wij buitengewoon veel belang aan persoonlijke begeleiding wanneer het gaat over de voogdij over uw kind(eren)
Wij begrijpen dat dit een emotioneel beladen onderwerp is en nemen de tijd die nodig is om ouders zorgvuldig te informeren. Onze notarissen luisteren naar uw wensen en verwachtingen en bieden ondersteuning bij het nemen van de beslissingen. We zorgen ervoor u goed geïnformeerd wordt over de verschillende mogelijkheden op het gebied van voogdij. Uiteraard verzorgen wij ook het opstellen of aanpassen van het testament of de testamenten, zodat uw wensen voor de voogdij van uw kind(eren) op een zorgvuldige manier worden vastgelegd. Met onze persoonlijke aanpak streven we naar een geruststellend en helder proces voor alle betrokkenen.

Offerte aanvragen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram