KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Inbreng van een onderneming

Meer weten over inbreng van een onderneming? Vraag het uw notaris!

De inbreng van een onderneming is een juridische handeling waarbij een ondernemer zijn of haar onderneming inbrengt in een andere entiteit, zoals Vennootschap onder Firma (VOF), een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV). Dit kan een vorm van herstructurering zijn, waarbij de ondernemer eigenaar blijft van de nieuwe entiteit door bijvoorbeeld aandelen te ontvangen als tegenprestatie voor de inbreng. De inbreng omvat alle activa en passiva van de onderneming, waardoor de bestaande onderneming wordt overgedragen aan de nieuwe rechtspersoon.

Deze transactie moet zorgvuldig worden voorbereid en vastgelegd in een notariële akte gevolgd door inschrijving in het Handelsregister. De inbreng kan fiscale implicaties hebben, dus het is belangrijk om naast een notaris een fiscaal adviseur te raadplegen om optimaal te profiteren van eventuele voordelen en om de belastingdruk te minimaliseren.

Inbreng onderneming in BV

Bij inbreng van een onderneming in een BV gaan alle activa en passiva van uw bedrijf over naar de BV in ruil voor aandelen. Het inbrengen van een onderneming in een BV (besloten vennootschap) kan een strategische manier zijn voor een ondernemer om de bedrijfsactiviteiten te structureren en te beschermen.

Als eerste richt u een BV op via de notaris, gevolgd door het opstellen van een inbrengakte waarin de waarde van uw onderneming wordt vastgelegd. De inbreng kan fiscale gevolgen hebben. Het is essentieel om zowel juridisch als fiscaal advies in te winnen en je bedrijfsadministratie aan te passen aan de nieuwe structuur. Zo wordt uw persoonlijke aansprakelijkheid beperkt en kan uw bedrijf continu doorgaan.

Geruisloze inbreng eenmanszaak in BV

Een geruisloze inbreng is een fiscale faciliteit die ondernemers in staat stelt om een eenmanszaak of een VOF (vennootschap onder firma) in te brengen in een BV zonder directe belastingheffing over de meerwaarde van de inbreng. Dit betekent dat de ondernemer de activa en passiva van de eenmanszaak of VOF kan overdragen aan de BV zonder direct belasting te betalen over de stille reserves of goodwill die in de onderneming aanwezig zijn.

Met de geruisloze inbreng kan de ondernemer zijn bedrijfsactiviteiten voortzetten binnen de BV, die voordelen biedt zoals beperkte aansprakelijkheid. De fiscale claim op de stille reserves en goodwill wordt doorgeschoven naar de BV, waardoor de belasting pas hoeft te worden betaald wanneer de BV de betreffende activa verkoopt of beëindigt.

De geruisloze inbreng biedt dus fiscale voordelen en kan helpen bij een soepele overgang van de bedrijfsactiviteiten naar de BV. Het is belangrijk om deskundig advies in te winnen om de voorwaarden en gevolgen van deze regeling goed te begrijpen.

Inbreng onderneming in VOF

Bij de inbreng van een onderneming in een vennootschap onder firma (VOF) brengt een ondernemer zijn of haar bestaande onderneming in als onderdeel van de VOF. De ondernemer ontvangt in ruil een bepaald aandelenpercentage in de VOF. De inbreng en de rechten en plichten van de vennoten worden vastgelegd in een vennootschapsakte of overeenkomst. Een taxatie van de inbreng kan nodig zijn om de waarde vast te stellen en fiscale implicaties te begrijpen. Ook bij deze overdracht is het aan te raden om  juridisch advies te vragen voor het correct opstellen van de overeenkomst en het begrijpen van de mogelijke fiscale consequenties.

Ruisende inbreng

Een ruisende inbreng is wanneer een ondernemer zijn eenmanszaak of VOF inbrengt in een BV met directe belastingheffing over de meerwaarde, zoals stille reserves en goodwill. In tegenstelling tot een geruisloze inbreng wordt de belasting direct verschuldigd in plaats van doorgeschoven naar de BV.

Bij een ruisende inbreng wordt de overdrachtswaarde van de onderneming vastgesteld, en de meerwaarde (stille reserves en goodwill) wordt belast. Deze belasting kan zowel inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting zijn, afhankelijk van de situatie van de ondernemer. Juridisch en fiscaal advies is belangrijk voordat je deze vorm van inbreng overweegt.

Inbreng van een onderneming is een belangrijk besluit voor ondernemers.

Inbreng van een onderneming in een BV of VOF is een belangrijke beslissing die zorgvuldig moet worden afgewogen. Het kan een ondernemer helpen bij het bereiken van een betere bedrijfsstructuur, aansprakelijkheidsbeperking en fiscale efficiëntie. Het is van belang om zowel juridisch als fiscaal advies in te winnen over inbreng van een onderneming om een weloverwogen keuze te maken tussen een ruisende of geruisloze inbreng (wel of niet direct belasting betalen i.p.v. doorschuiven) en om het proces correct en gunstig te laten verlopen.

5 veel gestelde vragen over inbreng van een onderneming

Bij de inbreng van een onderneming in een BV worden alle activa en passiva van de eenmanszaak of VOF overgedragen aan de BV in ruil voor aandelen. De inbreng kan geruisloos zijn, waarbij fiscale claims worden doorgeschoven, of ruisend, met directe belastingheffing over de meerwaarde.
In een inbrengbeschrijving worden de activa en passiva van de onderneming die worden ingebracht, gedetailleerd omschreven, evenals hun waarde. Het bevat ook de afspraken over de overdracht en de uitgifte van aandelen in ruil voor de inbreng.
In een akte van inbreng wordt de inbreng van de onderneming in een BV vastgelegd, inclusief een beschrijving van de activa en passiva die worden ingebracht, en hun waardering. Daarnaast bevat de akte de afspraken over de uitgifte van aandelen aan de inbrenger als vergoeding voor de inbreng.
Bij geruisloze inbreng worden de activa en passiva van een eenmanszaak of VOF ingebracht in een BV zonder directe belastingheffing over de stille reserves en goodwill. De ondernemer ontvangt aandelen in de BV in ruil voor de inbreng, terwijl de fiscale claim op de stille reserves en goodwill wordt doorgeschoven naar de BV.
Een eenmanszaak kan worden omgezet naar een BV wanneer de ondernemer de persoonlijke aansprakelijkheid wil beperken of wanneer de onderneming groeit en een meer formele bedrijfsstructuur nodig heeft. Ook kan een BV gunstiger zijn voor fiscale en financiële planning, zoals het nemen van risico’s of het aantrekken van investeerders.

Axent Notarissen is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers bij de inbreng van hun bedrijf, met aandacht voor zowel juridische aspecten als fiscale voordelen. Wij zorgen voor een vlekkeloos proces en een optimale bescherming van uw belangen bij deze belangrijke stap in uw ondernemerschap. 

Contact opnemen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram