KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Statuten wijzigen

Statuten wijzigen bij een BV

Een statutenwijziging bij een besloten vennootschap (BV) is een proces waarbij de bestaande statuten van de BV worden aangepast. Dit kan nodig zijn om de bedrijfsstructuur te wijzigen, de bedrijfsdoelstellingen aan te passen, of om in overeenstemming te blijven met nieuwe wet- en regelgeving.  Het begint met een besluit van de aandeelhouders, meestal tijdens een aandeelhoudersvergadering, waarin de voorgestelde wijzigingen worden goedgekeurd. Dit besluit wordt vervolgens vastgelegd in een notariële akte, die door een notaris wordt opgesteld. Na de bekrachtiging van de akte worden de gewijzigde statuten geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het wijzigen van de statuten is een belangrijk en zorgvuldig proces dat ervoor zorgt dat de BV kan blijven voldoen aan de behoeften van het bedrijf en de wet.

Redenen om statuten te wijzigen bij een BV

Er kunnen verschillende redenen waarom een BV ervoor zou kiezen om haar statuten te wijzigen
Bij een wijziging van de statuten moet gelet worden op de formele voorschriften in de wet en de statuten zelf om ervoor te zorgen dat het besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig is.

De meest voorkomende redenen zijn:

 • Naamswijziging: De BV kan haar naam willen veranderen na een overname, maar ook om beter aan te sluiten bij haar merkidentiteit, marktpositie of nieuwe bedrijfsrichting.
 • Bedrijfsdoelen: Als de doelen of activiteiten van het bedrijf veranderen, kunnen de statuten worden aangepast om deze wijzigingen weer te geven.
 • Besluitvormingsregels: De BV kan haar besluitvormingsprocessen aanpassen, zoals de vereiste meerderheid voor bepaalde besluiten, om de bestuursvoering te verbeteren of om meer flexibiliteit te bieden.
 • Investeringsvoorwaarden: Nieuwe investeerders kunnen specifieke voorwaarden hebben die een wijziging van de statuten vereisen, bijvoorbeeld betreffende zeggenschap of aandelenuitgifte.
 • Wettelijke wijzigingen: Nieuwe wet- en regelgeving kan vereisen dat een BV haar statuten aanpast om in overeenstemming te blijven met de wet.

Neem contact met ons op als een wijziging in de statuten overweegt. Onze notarissen kunnen u hierover uitgebreid informeren.

Statuten wijzigen bij een Vereniging

Voor het wijzigen van de statuten van een vereniging is een besluit van de leden vereist. Hiervoor dient een algemene ledenvergadering te worden uitgeschreven. Bij uitnodiging voor algemene ledenvergadering moet worden vermeld dat er een voorstel tot statutenwijziging zal worden besproken. De tekst van het wijzigingsvoorstel moet voor de leden ter inzage worden gelegd, zelfs als het voorstel al aan alle leden is toegestuurd. Na goedkeuring in de ALV worden vaak één of meerdere bestuursleden machtigen om de notariële akte te tekenen.

Ook voor het wijzigen van statuten van een vereniging is het belangrijk om een notaris te raadplegen om ervoor te zorgen dat de voorgestelde wijzigingen volgens de juiste procedures worden doorgevoerd.

Is een notariële akte ook nodig bij een statutenwijziging bij een Vereniging?

Ook een statutenwijziging bij een vereniging vereist een notariële akte
Nadat de leden een besluit hebben genomen over de voorgestelde wijzigingen in de statuten, moet een notaris de nieuwe statuten vastleggen in een notariële akte. Deze akte zorgt ervoor dat de wijzigingen officieel en rechtsgeldig zijn. Na het opstellen van de akte moet de vereniging de gewijzigde statuten registreren bij de Kamer van Koophandel. Het is belangrijk om een notaris te raadplegen om te zorgen dat het hele proces correct en volgens de wettelijke vereisten verloopt.

Statuten wijzigen Stichting

Het besluit voor een statutenwijziging bij een Stichting ligt bij het bestuur
Bij een statutenwijziging van een stichting moet het bestuur een besluit nemen over de voorgestelde wijzigingen, volgens de vereisten in de huidige statuten. Na het besluit wordt een notariële akte opgesteld door een notaris, die de wijzigingen officieel vastlegt. De gewijzigde statuten moeten vervolgens worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Het is belangrijk om de huidige statuten te raadplegen, omdat ze mogelijk specifieke eisen bevatten voor de besluitvormingsprocedure. Raadpleeg altijd een notaris voor begeleiding om ervoor te zorgen dat het proces volgens de wettelijke en statutaire voorschriften verloopt.

Rol van het bestuur bij wijziging statuten

Bij een statutenwijziging neemt het bestuur het initiatief om de wijziging te overwegen op basis van veranderende omstandigheden, wettelijke vereisten of strategische doelen. Het bestuur formuleert een voorstel voor de wijziging (vaak samen met de notaris) en besluit vervolgens of het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden, aandeelhouders, of een andere bevoegde groep binnen de organisatie, in overeenstemming met de bepalingen in de bestaande statuten.

Tijdens het proces houdt het bestuur (samen met de notaris) toezicht op de naleving van de juiste procedures, zoals de vereiste quorum en stemming. Indien de wijziging wordt goedgekeurd, kan het bestuur personen machtigen om de notariële akte te tekenen.

Rol van de notaris bij wijziging statuten

De notaris heeft een onmisbare rol bij het wijzigen van statuten in een organisatie. De notaris zorgt voor het opstellen van de notariële akte waarin de wijzigingen officieel worden vastgelegd. Dit is essentieel om de wijzigingen rechtsgeldig te maken. De notaris controleert of het proces volgens de wettelijke en statutaire eisen verloopt, inclusief de juiste besluitvormingsprocedures en machtigingen. Daarnaast registreert de notaris de gewijzigde statuten bij de juiste autoriteiten, zoals de Kamer van Koophandel. Zo garandeert de notaris de rechtsgeldigheid en officiële status van de statutenwijziging.

Statuten wijzigen: zorgvuldigheid en juiste procedures

Het wijzigen van statuten vereist zorgvuldige planning en naleving van wettelijke en statutaire procedures. Het is belangrijk om het proces van statuten wijzigen stap voor stap te volgen, van het overleg en besluitvorming binnen de organisatie tot het vastleggen van de wijzigingen door een notaris. Het bestuur speelt een centrale rol bij de begeleiding van statuten wijzigen door ervoor te zorgen dat alle vereisten worden nageleefd. Een notaris bekrachtigt de wijzigingen in een notariële akte en registreert deze bij de juiste autoriteiten. Het is aan te raden om tijdig advies in te winnen bij een notaris om ervoor te zorgen dat de statutenwijziging op een correcte en rechtsgeldige manier plaatsvinden.

Statutenwijzigingen is iets dat bij onze dagelijkse werkzaamheden hoort. Wij kunnen u uitgebreid informeren over onze werkwijze. Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor voor meer info.

5 veel gestelde vragen over statuten wijzigen

Ja, statuten kunnen worden gewijzigd bij zowel een NV, BV, vereniging als een stichting. Voor het wijzigen van de statuten is vaak een speciaal besluit van de aandeelhouders, de leden (bij een vereniging) of het bestuur (bij een stichting) nodig, vaak met een gekwalificeerde meerderheid. Daarnaast is een notariële akte vereist om de wijzigingen officieel vast te leggen.
Statuten kunnen worden gewijzigd bij een vereniging of stichting om de organisatie aan te passen aan veranderende omstandigheden, doelen of behoeften van de leden of bestuurders. Het kan ook nodig zijn om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving of om de structuur en werking van de organisatie te verbeteren.
Statuten kunnen worden gewijzigd om de structuur, bedrijfsvoering of doelstellingen van de rechtspersoon aan te passen aan veranderende omstandigheden of zakelijke behoeften. Dit kan ook nodig zijn om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten of om de bedrijfsvoering efficiënter te maken.
Ja, de statuten van een BV, vereniging of stichting zijn openbaar en kunnen worden ingezien bij de Kamer van Koophandel. Iedereen kan deze documenten opvragen, omdat ze deel uitmaken van de officiële inschrijving van de organisatie.
Voor een statutenwijziging in een BV is een aandeelhoudersbesluit nodig. Bij een vereniging of stichting is een besluit van de leden of het bestuur nodig. Een notariële akte wordt door de notaris opgesteld om de wijzigingen vast te leggen.

Axent Notarissen loodst u met professioneel advies door de hele procedure van het wijzigen van statuten. Een rechtsgeldig verloop is vanzelfsprekend, dat is ons vak!  

Contact opnemen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram