KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Aandelenoverdracht

Aandelenoverdracht in Zeeland

Bij een aandelenoverdracht worden aandelen van een onderneming van de eigenaar (verkoper) naar een andere partij (de koper) overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van bedrijfsopvolging, verkoop van een bedrijf, maar ook als een bedrijf nieuw kapitaal wil aantrekken. De koper krijgt de aandelen in bezit na ondertekening van de akte van levering. Deze akte wordt door de notaris opgesteld en moet door alle drie de partijen worden ondertekend (verkoper, koper en notaris). De akte wordt geregistreerd in het aandeelhoudersregister van het bedrijf.

Door de koop van de aandelen wordt de nieuwe aandeelhouder voor een deel eigenaar van het bedrijf. Dit betekent dat hij/zij recht heeft op een deel van het vermogen en de winst (maar ook deelt in het verlies), daarnaast krijgt de nieuwe eigenaar ook deels zeggenschap.

Aandelen brengen rechten, maar ook verplichtingen met zich mee. Deze staan vermeld in de statuten van het bedrijf (en niet in de akte van levering). Verdiep u hierin en zorg dat u volledig op de hoogte bent van de rechten en plichten voordat u tot koop overgaat. Axent Notarissen kent de markt in Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland en wij kunnen u uiteraard behulpzaam zijn met onze kennis en advies.

Aandelenoverdracht BV

De overdracht van aandelen van een BV is kan verschillende redenen hebben, zoals bedrijfsopvolging, verkoop of wijziging van de eigendomsstructuur. De overdracht moet voldoen aan de bepalingen zoals die zijn vastgelegd in de statuten van de BV. Dit zijn onder meer regels over goedkeuring, voorkeursrechten en andere specifieke voorwaarden. Aandelen in een BV staan altijd op naam.

De overdracht van aandelen kan invloed hebben op de zeggenschap binnen de BV en de verdeling van rechten en verplichtingen onder de aandeelhouders. Een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding door een notaris is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat de overdracht volgens de wettelijke en statutaire bepalingen verloopt en dat alle betrokken partijen hun rechten en plichten begrijpen.

Aandelen gratis overdragen

Het is niet toegestaan om aandelen van een BV gratis over te dragen
Wanneer u aandelen van een BV verkoopt, moet de verkoopprijs marktconform zijn en overeenkomen met de werkelijke waarde van de BV. Dit geldt ook wanneer u aandelen aan familieleden wilt overdragen.

De notaris speelt een belangrijke rol bij de controle van de verkoopprijs. Hij of zij zal een verklaring van een registeraccountant of fiscalist vragen, waarin staat dat de verkoopprijs correct is en overeenkomt met de waarde van de BV.

Aandelenoverdracht aan holding

Bij een overdracht van aandelen naar een holding worden de aandelen van een bedrijf, vaak een BV, overgedragen aan een holdingmaatschappij. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, zoals het creëren van een duidelijkere scheiding tussen bedrijfsactiviteiten en eigendom, vanwege fiscale redenen of het vergemakkelijken van toekomstige bedrijfsverkoop of -overdracht.

Bij de overdracht worden de aandelen van het oorspronkelijke bedrijf verkocht aan de holding, die daarmee eigenaar wordt van het bedrijf. Ook deze overdracht moet formeel worden vastgelegd in een akte van levering, die door een notaris wordt opgesteld. Het aandeelhoudersregister van de overgedragen BV moet vervolgens worden bijgewerkt om de holding, aan te duiden als nieuwe eigenaar van de aandelen.

Aandelenoverdracht met terugwerkende kracht

Een aandelenoverdracht met terugwerkende kracht houdt in dat de overdracht op een latere datum wordt uitgevoerd, maar de juridische en fiscale gevolgen teruggaan naar een eerdere datum. Dit betekent dat de overdracht zo wordt behandeld alsof deze al eerder heeft plaatsgevonden. Dit kan voordelig zijn voor zowel de verkoper als de koper, bijvoorbeeld om fiscale voordelen te benutten of de overdracht te coördineren met andere zakelijke gebeurtenissen.

De procedure vereist doorgaans zorgvuldig overleg met een notaris die u kan adviseren om de overdracht met terugwerkende kracht juridische goed te regelen. Dit kan onder meer zijn het vastleggen van de overdrachtsdatum in de akte van levering en het voldoen aan eventuele fiscale verplichtingen.

Notaris waarborgt vlekkeloze aandelenoverdracht

Aandelenoverdracht is een juridische transactie waarbij eigendom van aandelen in een onderneming wordt overgedragen van de ene partij naar de andere. De notaris speelt een cruciale rol bij de aandelenoverdracht door de wettelijke aspecten ervan te waarborgen. Dit omvat het controleren van de eigendomsrechten, het opstellen en registreren van de akte van levering en het zorgen voor de juiste afhandeling van fiscale verplichtingen. De notaris fungeert als onafhankelijke tussenpersoon die de belangen van alle betrokken partijen beschermt en zorgt voor een correcte en transparante aandelenoverdracht.

5 veel gestelde vragen over aandelenoverdracht

U kunt rekenen op notariskosten voor het opstellen van de akte van levering, het bijwerken van het aandeelhoudersregister, en het eventueel controleren van de waardering van de aandelen. Soms zijn er ook bijkomende kosten, zoals registratiekosten. Het is raadzaam om vooraf een offerte aan te vragen bij de notaris voor een nauwkeuriger beeld van de kosten.
Bij de verkoop van aandelen worden de notariskosten meestal gedragen door de koper, tenzij anders is overeengekomen tussen de koper en verkoper. Dit is vaak onderdeel van de onderhandelingen en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Het is belangrijk om deze afspraken duidelijk te maken voordat de transactie wordt voltooid. In sommige gevallen kunnen de kosten ook worden verdeeld tussen de koper en verkoper, afhankelijk van de afspraken die zij maken.
Een aandelenoverdracht is het proces waarbij aandelen van een bedrijf worden overgedragen van de ene partij (verkoper) naar een andere partij (koper). De notaris maakt de overdracht officieel door het opstellen van een akte van levering en het bijwerken van het aandeelhoudersregister.
De winst uit de verkoop van aandelen in een eigen bedrijf (BV) valt in box 2 van de inkomstenbelasting. Dit wordt inkomen uit aanmerkelijk belang genoemd. Deze winst wordt belast tegen een tarief van 24,50% tot € 67.000 en 33 % boven de €67.000 (2024). Het is aan te raden om een belastingadviseur te raadplegen voor specifieke informatie en advies over jouw persoonlijke situatie.
Het kopen en verkopen van aandelen in een BV hangt af van verschillende factoren, zoals de bedrijfsstrategie, de financiële situatie van de BV, en de afspraken tussen de aandeelhouders. De reden voor een aandelenoverdracht kan zijn om aandelen in een BV te kopen of verkopen bij bedrijfsopvolging, als u wilt investeren of om juridische en fiscale redenen. De timing hangt af van de doelstellingen van de betrokken partijen. Het is aan te raden om advies in te winnen bij een financieel of juridisch adviseur voordat u een beslissing neemt.

Bij Axent Notarissen is er diepgaande kennis van zowel de regionale als nationale wetten, wat resulteert voor een soepele en efficiënte aandelenoverdracht. Het team van ervaren notarissen en juristen staat klaar om u persoonlijk te begeleiden en zij begeleiden u stap voor stap door het proces. U kunt vertrouwen op hun professionele en transparante aanpak voor de bescherming van uw belangen.

Contact opnemen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram