KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Levenstestament

Leg uw wensen vast in een levenstestament of volmacht

Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet meer kunt? En wat zijn uw wensen ten aanzien van medische behandelingen? In een levenstestament legt u vast wie tijdens uw leven uw belangen behartigt als u zelf niet meer kunt handelen.

Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: één voor financiële zaken en één voor medische en persoonlijke kwesties. Deze worden samengevoegd tot één document, het levenstestament. De volmachten kunnen betrekking hebben op zowel algemene als meer specifieke bevoegdheden. Het is belangrijk dat de bevoegdheden van de gevolmachtigde(n) in uw levenstestament duidelijk worden omschreven.

Er zijn twee soorten volmachten: een algemene volmacht geeft de bevoegdheid om alle handelingen namens de volmachtgever te verrichten. Dit kan variëren van bankzaken tot het beheren van eigendommen. Uitzonderingen moeten duidelijk worden omschreven. Daarnaast is er een bijzondere of specifieke volmacht, die precies aangeeft welke bevoegdheden de gevolmachtigde heeft (bijv. het beheren van een specifieke financiële rekening).

In de volmachten wordt aangegeven wie namens u bepaalde handelingen mag uitvoeren. Dit kunnen financiële zaken zijn, maar het kan ook een medische beslissing zijn. Het levenstestament geeft aan welke volmachten op welke moment tijdens uw leven van kracht worden.

Axent Notarissen is u graag van dienst bij het vastleggen van uw wensen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Een effectieve volmacht laat u opstellen door een notaris

Wanneer u financiële bevoegdheden overdraagt aan de gevolmachtigde, is het raadzaam de hulp van een notaris in te schakelen. De notaris controleert met behulp van een protocol de wilsbekwaamheid van de volmachtgever, waarbij hij indien nodig een onafhankelijke arts kan raadplegen.

In een akte van volmacht kunt u voorzorgsmaatregelen treffen voor de situatie waarin u door ziekte of een ongeval niet langer in staat bent om uw eigen financiële en materiële belangen te beheren. Als u getrouwd bent, is het niet vanzelfsprekend dat uw partner uw belangen mag behartigen. Het is een veelvoorkomend misverstand dat, bijvoorbeeld bij dementie bij één van de partners, de andere partner automatisch bevoegd is om handelingen uit te voeren (zoals het verkopen van de woning).

U kiest zelf iemand die uw zaken en belangen moet behartigen. Eventueel kan een tweede benoeming worden opgenomen, voor het geval de eerstaangewezen persoon de taak niet kan of wil uitvoeren. Bij het verlenen van de volmacht kunt u bepalen of deze onmiddellijk ingaat of pas op het moment dat een arts heeft verklaard dat u zelf niet meer kunt handelen. 

Zonder regelingen zal het nodig zijn om de kantonrechter te vragen om het vermogen van de wilsonbekwame partner onder bewind te stellen. Meestal zal de partner of één van de kinderen tot bewindvoerder worden benoemd. Bewindvoering vereist meestal blijvende rechterlijke toestemming voor bepaalde handelingen boven een bepaald bedrag en jaarlijkse financiële verantwoording aan de kantonrechter.

 Uw leven goed geregeld met een levenstestament

Het is mogelijk om een akte van volmacht uit te breiden tot een levenstestament
Hierin kunt u bepalingen opnemen wanneer de volmacht(en) in werking treden als u bijvoorbeeld  in een coma raakt of dement wordt. U kunt aangeven dat u wel of niet kunstmatig in leven wilt worden gehouden. Ook andere wensen over het levenseinde kunnen worden opgenomen, zoals een behandelverbod of een euthanasieverzoek. Het is zinvol om de medische bepalingen met uw huisarts te bespreken, voordat u ze vastlegt in uw levenstestament. U kunt ook aangeven aan wie een arts informatie mag verstrekken uit uw medische dossier.

In uw levenstestament kunt u ook uw voorkeuren over schenkingen aangeven. Wilt u dat de gevolmachtigde doorgaat met het verstrekken van schenkingen aan familieleden of goede doelen zoals u dat voorheen deed?

Daarnaast kunt u richtlijnen geven over uw ‘digitale leven’, waaronder het delen van wachtwoorden en toegangscodes voor online accounts, zoals Facebook,  X (Twitter), Instagram, etc., maar ook wanneer deze online accounts gesloten moeten worden.

Levenstestament en volmachten beschermen uw toekomst

Een levenstestament en volmacht zijn belangrijke juridische documenten die bepalen wat er gebeurt met uw financiën, gezondheid en persoonlijke zaken gebeurt als u niet meer in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen. Door deze documenten op te stellen, zorgt u voor duidelijkheid voor uzelf en uw naasten en voorkomt u onzekerheid en mogelijke conflicten in moeilijke situaties. Met een goed opgesteld volmacht(en) en/of levenstestament kunt u erop vertrouwen dat uw wensen worden gerespecteerd. Laat u begeleiden door een ervaren notaris om ervoor te zorgen dat uw documenten aan alle wettelijke eisen voldoen en uw belangen op de best mogelijke manier worden beschermd.

3 veel gestelde vragen over levenstestament

Een levenstestament voorziet in regelingen voor situaties waarin u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, zoals medische zorg, financiële zaken en juridische kwesties, en wijst een vertegenwoordiger aan om namens u op te treden.
Een levenstestament moet bevatten: benoeming van een gevolmachtigde, instructies voor het financieel beheer, instructies voor medische behandelingen, financiële regelingen en eventuele andere persoonlijke zaken die moeten worden geregeld in geval van wilsonbekwaamheid.
Het beste is het om zowel een testament als een levenstestament te hebben. Een testament en een levenstestament zijn beide juridische documenten die te maken hebben met de wensen van een persoon, maar ze treden op verschillende momenten in werking. In een testament regelt u uw zaken voor na uw overlijden, terwijl in een levenstestament uw wensen worden vastlegt voor situaties als u nog in leven bent maar niet meer in staat bent om beslissingen te nemen.

Zoveel mensen, zoveel wensen? Axent Notarissen in Zeeuws-Vlaanderen is u graag van dienst bij het opstellen van uw levenstestament

Bij ons kunt u rekenen op deskundig advies en persoonlijke begeleiding
Wij zorgen ervoor dat uw wensen duidelijk worden vastgelegd en juridisch correct zijn. Bovendien nemen wij de tijd om uw situatie en wensen goed te begrijpen, zodat u de volmacht of het levenstestament aansluit bij uw wensen. Met Axent Notarissen bent u verzekerd van een professionele en zorgvuldige afhandeling van deze belangrijke documenten.

Contact opnemen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram