KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Rechtsvorm

Welke rechtsvorm?

De keuze van een rechtsvorm voor een onderneming hangt af van verschillende factoren, waaronder de aard van de activiteiten, het gewenste aansprakelijkheidsniveau, de fiscale situatie en de toekomstplannen van de onderneming. Bij het kiezen van een rechtsvorm is het belangrijk om de voor- en nadelen van elke vorm af te wegen in relatie tot je specifieke zakelijke doelen en situatie. Veelvoorkomende rechtsvormen zijn:

 • Eenmanszaak: Heef één eigenaar die volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid wil behouden. De ondernemer is echter ook persoonlijk aansprakelijk voor de schulden.
 • Vennootschap onder firma (VOF): Een samenwerkingsverband tussen ondernemers die samen een onderneming drijven. De vennoten zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk.
 • Besloten vennootschap (BV): Biedt beperkte aansprakelijkheid, waardoor de aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de onderneming.
 • Stichting: Een stichting wordt opgericht met een specifiek doel zonder winstoogmerk. Het bestuur beheert de stichting en is niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden.
 • Vereniging: Een vereniging wordt opgericht met een gemeenschappelijk doel, zonder winstoogmerk. Een vereniging heeft leden en een bestuur.
 • Coöperatie: Heeft leden die samenwerken voor gemeenschappelijk doel (zorg- of agrarische sector).

Het is aan te raden om advies in te winnen van een deskundige, zoals een notaris, accountant of jurist, om de juiste keuze te maken.

Rechtsvorm van een bedrijf

De rechtsvorm van een bedrijf bepaalt hoe de onderneming juridisch en fiscaal behandeld wordt en heeft invloed op de aansprakelijkheid van de eigenaren. In Nederland zijn er verschillende rechtsvormen mogelijk, zoals de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (VOF), en de besloten vennootschap (BV), die elk hun eigen kenmerken en aansprakelijkheidsstructuren hebben. De juiste rechtsvorm voor een bedrijf hangt af van factoren als de aard van de activiteiten, de grootte van het bedrijf, en de gewenste mate van aansprakelijkheidsbeperking.

Het is belangrijk om professioneel advies in te winnen om de beste keuze te maken voor de specifieke situatie van het bedrijf. Bij de keuze van veel van deze rechtsvormen is de tussenkomst van een notaris vaak vereist.

Rechtsvorm vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon die door minimaal twee personen wordt opgericht met een gemeenschappelijk doel zonder winstoogmerk voor de leden. Een vereniging wordt geleid door een bestuur (dat gekozen wordt door de leden) dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur en de uitvoering van de doelstellingen, zoals vastgelegd in de statuten. Een vereniging kan formeel worden opgericht met notariële tussenkomst, waardoor het volledige rechtsbevoegdheid verkrijgt. Leden zijn doorgaans niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

Rechtsvorm maatschap

Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen (natuurlijk of rechtspersonen) die een gemeenschappelijk doel nastreven, zoals het uitoefenen van een beroep of onderneming. Iedere maat brengt iets in, zoals geld, goederen of arbeid, en deelt in de winst of het verlies. De maatschap wordt vaak gebruikt door zelfstandigen in beroepen als advocatuur, accountancy of gezondheidszorg.

De maatschap wordt doorgaans geregeld via een maatschapscontract waarin afspraken over onder andere de inbreng, verdeling van winst en verlies, en besluitvorming zijn vastgelegd. In principe zijn de maten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de maatschap.

Rechtsvorm VOF

Een vennootschap onder firma (VOF) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen die een onderneming voeren. De vennoten delen in winst en verlies volgens de afspraken in het vennootschapscontract. Alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF, en de onderneming zelf kan contracten aangaan en eigendom bezitten. Fiscaal gezien wordt de winst verdeeld over de vennoten, die deze aangeven in hun persoonlijke belastingaangiften.

Rechtsvorm Stichting

Een stichting is een rechtspersoon die een bepaald doel nastreeft, zonder leden of winstoogmerk voor zichzelf of haar oprichters. De stichting wordt opgericht bij notariële akte en heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering van de doelstellingen. Bestuurders zijn in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de stichting, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Een stichting is populair voor goede doelen, maatschappelijke projecten en andere activiteiten zonder winstoogmerk.

Verschillende rechtsvormen in het bedrijfsleven en de samenleving

Een besloten vennootschap (BV) is een rechtsvorm met een in aandelen verdeeld kapitaal, waarbij de aansprakelijkheid van aandeelhouders beperkt is tot hun inbreng. Bij een vennootschap onder firma (VOF) zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming. In de zorg- of agrarische sector wordt vaak voor een maatschapsvorm gekozen, hierbij delen twee of meer personen een beroep of onderneming en worden winst en verlies gedeeld. Een stichting is een rechtspersoon zonder leden, gericht op een specifiek doel zonder winstoogmerk, en wordt bestuurd door een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid. Een vereniging daarentegen heeft wel leden, die samenwerken voor een gemeenschappelijk doel zonder winstoogmerk. Een vereniging wordt geleid door een bestuur waarbij de leden kunnen deelnemen aan de besluitvorming.

De keuze van de juiste rechtsvorm hangt af van de doelstellingen van de onderneming, aansprakelijkheid en fiscale gevolgen. Een notaris is vaak nodig bij de oprichting van rechtspersonen, zoals een BV of stichting, om te zorgen dat alles voldoet aan de wettelijke eisen en om advies te geven over de beste rechtsvorm.

Veel gestelde vragen over rechtsvorm kiezen

Er zijn verschillende rechtsvormen in Nederland, waaronder de besloten vennootschap (BV), vennootschap onder firma (VOF), maatschap, stichting en vereniging. Elke rechtsvorm heeft eigen kenmerken en regels, zoals de verdeling van aansprakelijkheid, het doel van de organisatie en de manier waarop winst en verlies worden gedeeld.
Een rechtsvorm is de juridische structuur van een organisatie of onderneming, die bepaalt hoe deze wordt geleid, hoe de aansprakelijkheid is geregeld en hoe de verdeling van winst en verlies plaatsvindt.
De vier ondernemingsvormen in Nederland zijn de eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), besloten vennootschap (BV) en maatschap. Elke vorm heeft verschillende kenmerken wat betreft aansprakelijkheid, belastingregels en de verdeling van winst en verlies, waardoor ze geschikt zijn voor diverse soorten ondernemers en bedrijven.
Een rechtsvorm bepaalt de juridische structuur van een organisatie of onderneming, inclusief hoe deze wordt geleid en wie verantwoordelijk is voor schulden en andere verplichtingen. Het beïnvloedt de wijze waarop winst en verlies worden gedeeld, en kan invloed hebben op belastingregels en aansprakelijkheid.
Een rechtspersoon is een organisatie die op dezelfde manier als een natuurlijk persoon rechten en plichten kan hebben. Het kan bijvoorbeeld contracten afsluiten, eigendom bezitten en deelnemen aan rechtszaken. Voorbeelden van rechtspersonen zijn bv's, nv's, stichtingen en verenigingen, waarbij de organisatie onafhankelijk is van de personen die haar besturen.
Nee, een eenmanszaak is geen rechtspersoon. Een VOF, maatschap en commanditaire vennootschap zijn ook geen rechtspersonen. De eigenaar of vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden en verplichtingen, omdat er geen juridische scheiding is tussen de persoon/personen en de onderneming, vennootschap of maatschap.

Axent Notarissen adviseert en begeleidt ondernemers bij de keuze van de juiste rechtsvorm met deskundig advies en juridische sluitende notariële akten. Zo helpen wij u, de ondernemers, hun doelen veilig en effectief te bereiken.

Contact opnemen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram