Axent Notarissen, Notariskantoor Zeeland

Toegankelijk en ’to the point’

Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten. In de omgang zijn wij graag informeel. Kort samengevat zijn wij ‘to the point’ en toegankelijk.

Deze website informeert u over hoe het bij ons werkt bij het vestigen van hypothecaire zekerheden, het kopen en/of verkopen van een huis, het opstellen van een testament, het afwikkelen van een erfenis, het opstellen van een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden en het opstarten of overdragen van een onderneming. Ook kunt u meer lezen over het notariaat in het algemeen èn de meerwaarde van ons kantoor in het bijzonder.

Bij Axent Notarissen treft u een gedreven team dat is samengesteld uit door de wol geverfde specialisten en jong, aanstormend talent. Wij nemen de tijd die nodig is voor het behartigen van uw belangen. Dáárop leggen wij het axent.

Kabinet van plan om ‘jubelton’ af te schaffen

Overweegt u een schenking te doen aan uw kinderen om hen te helpen een eigen woning te kopen? Houdt u er dan rekening mee dat de mogelijkheden daartoe vanaf 2023 beperkter worden.

Onder het huidige recht is het mogelijk om aan iemand tussen de 18 en 40 jaar een eenmalige belastingvrije schenking te doen tot aan een bedrag van 106.671 euro. Die schenking, de zogeheten ‘jubelton’, moet door de ontvanger gebruikt worden om een eigen woning te kopen of te verbouwen, óf om de hypotheek op de eigen woning af te lossen, óf om rechten van erfpacht of opstal van de eigen woning af te kopen. De regeling geeft dus aan bijvoorbeeld ouders en grootouders de kans om hun kinderen of kleinkinderen een steuntje in de rug te geven wanneer deze op het punt staan om een eigen woning te kopen. Het is trouwens ook mogelijk om iemand buiten de eigen familie zo’n schenking te geven.

De regering wil deze ‘jubelton’ in 2024 afschaffen. Zij zal bovendien het bedrag dat belastingvrij geschonken kan worden, per 1 januari 2023 al verlagen naar 27.321 euro. Als u dus nog gebruik wilt maken van deze vrijstelling op de schenkbelasting, is het beter daarmee niet al te lang te wachten.

Wij voorzien u hierover graag van advies!

In verband met onze jaarlijkse personeelsdag is ons kantoor gesloten op vrijdag 17 november 2023.

Maandag 20 november zijn wij uiteraard weer bereikbaar.