KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Aandeelhoudersovereenkomst

Aandeelhoudersovereenkomst opstellen: schakel een notaris in

Een aandeelhoudersovereenkomst beschermt de belangen van alle aandeelhouders en het waarborgt een goede bedrijfsvoering. Schakel een notaris in voor deskundig advies.

Wanneer verschillende partijen gaan samenwerken en daartoe een vennootschap oprichten dan worden partijen aandeelhouder in deze vennootschap. Een aandeelhoudersovereenkomst legt afspraken en regels vast tussen aandeelhouders over hun rol in het bedrijf en hun rechten en plichten als eigenaars van aandelen. Het document biedt duidelijkheid over besluitvorming, de uitgifte en overdracht van aandelen, en conflictoplossing. Het beschermt de belangen van alle aandeelhouders, inclusief minderheidsaandeelhouders, door de besluitvorming over belangrijke kwesties, zoals fusies en overnames, te reguleren. Daarnaast kunnen ook afspraken over financiering, dividenduitkeringen, non-concurrentie- en geheimhoudingsbedingen en exit-regelingen, worden vastgelegd. 

Hoewel de aandeelhouders zelf een belangrijke rol spelen in het bepalen van de inhoud van de overeenkomst, is het sterk aanbevolen om juridische deskundigen, zoals een notarissen erbij te betrekken. Zij kunnen ervoor zorgen dat de overeenkomst juridisch bindend en duidelijk is en dat deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Aandeelhoudersovereenkomst versus statuten

Een aandeelhoudersovereenkomst en de statuten van een bedrijf dienen verschillende doelen. De statuten vormen de basis voor de bedrijfsvoering, terwijl de aandeelhoudersovereenkomst de relaties en verantwoordelijkheden regelt.

De statuten zijn een formeel en openbaar document dat de structuur en werking van het bedrijf regelt, zoals de naam, het doel, en de verdeling van het aandelenkapitaal. Statuten moeten voldoen aan wettelijke eisen en worden ingeschreven in het handelsregister.

Een aandeelhoudersovereenkomst is een privécontract tussen aandeelhouders dat hun specifieke afspraken over zaken als besluitvorming, winstverdeling, en aandelenoverdracht vastlegt. Het document biedt meer gedetailleerde regels voor de samenwerking tussen aandeelhouders en is niet openbaar, waardoor het vertrouwelijk blijft binnen de kring van betrokkenen.

Checklist aandeelhoudersovereenkomst

Een checklist voor een aandeelhoudersovereenkomst kan helpen om de belangrijkste onderwerpen vast te leggen. Hieronder enkele kernonderwerpen die doorgaans in een aandeelhoudersovereenkomst worden opgenomen:

 1. Introductie: Namen van de betrokken aandeelhouders en het doel van de overeenkomst.
 2. Aandelenverdeling: De verdeling en eventuele beperkingen op de overdracht van aandelen.
 3. Besluitvormingsprocedures: Mechanismen voor beslissingen, incl. stemrecht en meerderheden.
 4. Bestuur en management: Rollen en verantwoordelijkheden van bestuurders en managers.
 5. Financiële afspraken: Beleid voor dividenduitkering, kapitaalbijdragen, en financiering.
 6. Geschillenbeslechting: Mechanismen voor conflictoplossing zoals bemiddeling of arbitrage.
 7. Overdracht van aandelen: Voorwaarden, inclusief rechten van voorverkoop of first refusal.
 8. Beëindiging van aandeelhouderschap: Procedures in geval van vertrek van aandeelhouders
 9. Confidentialiteit: Afspraken over geheimhouding van bedrijfsinformatie.
 10. Non-concurrentie: Bepalingen die beperken in het concurreren met het bedrijf.

Deze checklist biedt een basis voor het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst. Het inschakelen van een juridisch expert, zoals een notaris, is noodzakelijk om een gedegen en juridisch bindende overeenkomst te kunnen opstellen.

De betekenis van een aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst bevordert de stabiliteit en het succes van het bedrijf
Het document is belangrijk voor bedrijven met meerdere aandeelhouders omdat het de relaties tussen aandeelhouders regelt en afspraken vastlegt over hun rechten en plichten. Het document zorgt voor duidelijkheid en transparantie in de samenwerking en biedt bescherming voor minderheidsaandeelhouders. Ook helpt het om conflicten te voorkomen of op te lossen en biedt het flexibiliteit door bepalingen over aandelenoverdracht en exit-strategieën op maat te maken. Kortom, het document bevordert de stabiliteit en het succes van het bedrijf.

Dividendbeleid overeenkomst

Door het dividendbeleid op te nemen in de aandeelhoudersovereenkomst, kunnen duidelijke en consistente richtlijnen gevolgd worden voor het beheren en uitkeren van winsten.

Een goed omschreven dividendbeleid is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle aandeelhouders weten wat ze kunnen verwachten en om mogelijke conflicten te voorkomen.

Enkele punten over dividendbeleid die in een aandeelhoudersovereenkomst kunnen worden vastgelegd zijn de frequentie en hoogte van de uitkeringen, het type dividend (cash- of stockdividend), wie neemt de beslissing (bestuur of aandeelhouders) en onder welke voorwaarden wordt er dividend uitgekeerd (bijv. bij bepaalde financiële gezondheid of na behaalde prestatiedoelstellingen).

Aandeelhoudersovereenkomst schept duidelijkheid en structuur

Een aandeelhoudersovereenkomst is een juridisch document dat de afspraken en voorwaarden regelt tussen de aandeelhouders van een bedrijf. Het biedt duidelijkheid en structuur doordat bepalingen over besluitvorming, rechten en plichten van aandeelhouders zijn vastgelegd. De aandeelhoudersovereenkomst helpt conflicten te voorkomen en het bedrijf effectief te beheren. De kosten voor het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst kunnen variëren, afhankelijk van de complexiteit van de overeenkomst.

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over dit onderwerp. Onze notarissen helpen u graag verder.

5 veel gestelde vragen over aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is een contract tussen aandeelhouders dat afspraken regelt over het beheer van een bedrijf, zoals besluitvorming, rechten, plichten en verkoop van aandelen.
Een aandeelhoudersovereenkomst geldt tussen de partijen die de overeenkomst sluiten en is in principe niet openbaar. Statuten daarentegen zijn wel openbaar en kunnen door iedereen worden ingezien.
Een aandeelhouder is een persoon of entiteit die aandelen bezit in een bedrijf en daarmee een eigendomsbelang in het bedrijf heeft. Dit geeft de aandeelhouder het recht om deel te nemen aan beslissingen, zoals stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen, en om dividenden te ontvangen als het bedrijf winst maakt.
Een aandeelhouder is meestal niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van het bedrijf waarin hij of zij aandelen bezit omdat een vennootschap (zoals een bv of nv) een rechtspersoon is, losstaand van de aandeelhouders. De aansprakelijkheid van een aandeelhouder is doorgaans beperkt tot het bedrag dat hij of zij heeft geïnvesteerd in het bedrijf. Uitzonderingen kunnen zich voordoen als een aandeelhouder persoonlijke garanties geeft, betrokken is bij fraude of wanbeheer, of bij bepaalde vennootschapsvormen zoals een vof.
De kosten kunnen variëren van een paar honderd euro tot enkele duizenden euro's, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de overeenkomst. Over het algemeen worden de kosten bepaald door de tijd die een notaris nodig heeft om de overeenkomst op te stellen.

Axent Notarissen biedt deskundige begeleiding bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst. Met hun ervaring zorgen ze voor duidelijke afspraken tussen aandeelhouders, wat mogelijke conflicten kan voorkomen. Het kantoor levert maatwerk, afgestemd op uw bedrijfsbehoeften en legt een solide juridische basis voor de toekomst van uw onderneming.

Contact opnemen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram