KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Oprichting

Oprichting BV

Wat komt er kijken bij de oprichting van een BV? Een notaris kan u er alles over vertellen
Bij de oprichting van een besloten vennootschap (BV) wordt de vennootschap officieel gevormd door middel van een notariële akte. Hiertoe worden statuten opgesteld, waarin de regels en afspraken binnen de BV zijn vastgelegd, zoals het doel van de onderneming, aandelenverdeling en besluitvormingsprocedures. De BV moet worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en wordt fiscaal als zelfstandige entiteit behandeld. De oprichting biedt ondernemers voordelen, zoals beperkte aansprakelijkheid en flexibele mogelijkheden voor financiële en fiscale planning.

Goede voorbereiding en deskundig advies zijn essentieel bij de oprichting van de BV. Zorg dat u goed op de hoogte bent van de fiscale verplichtingen en gevolgen die de oprichting van een BV met zich meebrengt.

Oprichtingsakte BV

Een oprichtingsakte van een besloten vennootschap (BV) is een notarieel document dat de officiële oprichting van de BV vastlegt. De akte bevat ook de statuten van de BV, waarin de bedrijfsnaam, het doel, de vestigingsplaats en de aandelenstructuur zijn opgenomen. Daarnaast beschrijft de oprichtingsakte de identiteit van de oprichters, het aandelenkapitaal en de verdeling van de aandelen. Zodra de notaris de akte passeert, wordt de BV officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Kosten notaris oprichting BV

De kosten voor de oprichting van een besloten vennootschap (BV) bij een notaris kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, de voornaamste factor is de complexiteit van de BV. De kosten omvatten onder andere het opstellen van de oprichtingsakte, de statuten en andere notariële diensten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek en een uiteenzetting van de kosten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Oprichting Stichting

Een stichting wordt veelal opgericht om een sociaal of ideëel doel te bereiken. Het oprichten van een stichting kan al door één persoon gebeuren en verloopt via de notaris. Vanuit de wet gelden er een aantal vereisten. De notaris stelt de oprichtingsakte op, waarin de statuten van de stichting zijn opgenomen. Deze statuten bevatten onder andere het doel van de stichting, de naam, de vestigingsplaats, de bestuurssamenstelling en de regels voor besluitvorming. Zodra de akte is ondertekend en de notaris de oprichtingsakte passeert, wordt de stichting officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor wordt de stichting een rechtspersoon en kan ze zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer.

Oprichtingsakte Stichting

De oprichtingsakte van een stichting is een notarieel document dat de oprichting van een stichting officieel vastlegt. Deze akte bevat de statuten van de stichting, waarin belangrijke details over de organisatie zijn vastgelegd. Onder meer de naam en het doel van de stichting, de vestigingsplaats, en de regels voor bestuur en besluitvorming zijn hierin opgenomen. De oprichtingsakte bevat ook informatie over de eerste bestuurders van de stichting en eventuele specifieke richtlijnen voor de manier waarop de stichting haar werkzaamheden uitvoert. Nadat de akte is ondertekend door de oprichters en gepasseerd door de notaris, wordt de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is het een rechtspersoon die zelfstandig kan opereren.

Holding oprichten notaris

Een holding oprichten via een notaris betekent dat je een bedrijf (de holding) opzet om aandelen in andere bedrijven te houden. De notaris stelt de oprichtingsakte op, waarin de statuten van de holding zijn opgenomen. Deze statuten bevatten onder andere informatie over de bedrijfsnaam, het doel, de aandelenstructuur en de vestigingsplaats van de holding. Na het opstellen en ondertekenen van de oprichtingsakte wordt de holding ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wordt het een rechtspersoon.

Het doel van een holding kan variëren van het beheren van een familiebedrijf tot het controleren van verschillende bedrijven in een ondernemingsgroep.

Een holdingstructuur biedt voordelen zoals risicospreiding, fiscale optimalisatie, en het vergemakkelijken van overnames en fusies. Holdingbedrijven hebben doorgaans zelf geen operationele activiteiten, maar richten zich op het beheren van hun deelnemingen in andere bedrijven.

Rol van de notaris bij oprichting van BV, Holding of Stichting

Bij de oprichting van een BV, Holding of Stichting is een notaris betrokken die de oprichtingsakte en de statuten van de nieuwe entiteit opmaakt. Met de oprichtingsakte wordt de rechtspersoon officieel opgericht. De statuten bevatten essentiële informatie zoals bedrijfsnaam, het doel en structuur van de organisatie. Ook de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is een taak van de notaris. Na inschrijving is de oprichting een feit en is de entiteit een rechtspersoon. Een stichting is een juridische entiteit die zich richt op een specifiek doel zonder winstoogmerk, terwijl een holding voornamelijk dient om aandelen in andere bedrijven te houden voor risicospreiding en financiële voordelen. Een zorgvuldige keuze van de organisatievorm voor de oprichting is essentieel voor een goede werking en de juridische en fiscale status van de organisatie.

5 veel gestelde vragen over oprichting van een BV

De akte van oprichting is een notarieel document waarin de oprichting van een rechtspersoon wordt vastgelegd. Het bevat tevens de statuten van de BV. Na ondertekening door de oprichters en de notaris en inschrijving bij de Kamer van Koophandel is de oprichting van de BV officieel.
Bij de oprichting van een BV zorgt de notaris voor het opstellen van de oprichtingsakte, (waarin de statuten van de BV zijn vastgelegd) en de ondertekening. De notaris verifieert ook de identiteit van de oprichter(s).
Bij de oprichting van een Stichting zorgt de notaris voor het opstellen van de oprichtingsakte, (waarin de statuten zijn vastgelegd) en de ondertekening. De notaris verifieert ook de identiteit van de oprichter(s).
De statuten en de oprichtingsakte zijn beide belangrijke documenten bij de oprichting van een rechtspersoon, maar ze vervullen verschillende functies. De oprichtingsakte is het notariële document waarmee een rechtspersoon officieel wordt opgericht. De statuten zijn een onderdeel van de oprichtingsakte en beschrijven de interne regels en structuur van de rechtspersoon.
Een stichting en een vereniging zijn beide rechtspersonen die in Nederland kunnen worden opgericht, maar ze verschillen in hun structuur, doelen en manier van werken. Een stichting heeft een doelgericht karakter zonder leden en wordt bestuurd door een bestuur, terwijl een vereniging is gebaseerd op het samenbrengen van leden met gemeenschappelijke interesses en een gekozen bestuur heeft.

Axent Notarissen is een uitstekende keuze voor de oprichting van een BV dankzij hun uitgebreide ervaring en expertise in de zakelijke wereld van Zeeuws-Vlaanderen en de haven van Terneuzen. Hierdoor kunnen ondernemers rekenen op een betrouwbare en deskundige partner voor een soepel oprichtingsproces.

Offerte aanvragen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram