KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Testament

Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw erfenis gebeurt.

Als u geen testament heeft, regelt de wet wie uw erfgenamen zijn, waarbij rekening wordt gehouden met uw familiekring. Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, erven partners niet vanzelf van elkaar. Als u eerder getrouwd bent geweest, is het verstandig om te overwegen wie uw vermogen wel of niet mag ontvangen. Daarnaast kan een testament helpen om belasting te besparen of uit te stellen.

Iedereen die handelingsbekwaam is, inclusief minderjarigen vanaf 16 jaar, kan een testament opstellen. Voor iemand onder curatele is het van belang waarom die curatele is ingesteld. Als curatele niet is opgelegd vanwege een geestelijke stoornis, is het opstellen van een testament nog steeds mogelijk. Als de curatele wel gebaseerd is op een geestelijke stoornis, kan een testament pas worden gemaakt nadat de kantonrechter toestemming heeft verleend.

Een testament is een zeer persoonlijk document waarin u zelf bepaalt wat erin komt te staan. Het is een misverstand dat het testament van partners identiek moet zijn. De meest gebruikelijke vorm is een notarieel testament, wat betekent dat u voor het opstellen van het testament naar de notaris moet gaan.

Contact opnemen

Is een codicil ook een testament?

Een codicil is geen testament, maar een document waarin u bepaalde specifieke wensen kunt vastleggen, zoals welke persoonlijke bezittingen u aan welke personen wilt schenken.

Een codicil kan als aanvulling dienen op een bestaand testament om kleine wijzigingen of toevoegen door te voeren zonder dat het hele testament moet worden aangepast.

Het moet geheel handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn. In een codicil kunt u legaten maken van kleding, persoonlijke eigendommen, sieraden, bepaalde inboedelstukken en bijv. specifieke boeken. Het is belangrijk dat u de goederen nauwkeurig omschrijft en niet te algemeen blijft. U kunt in een codicil geen geldbedrag toekennen en ook geen executeur benoemen.

Wat kan er in een testament worden geregeld?

In uw testament kunt u regelen wie uw erfgenamen zijn en onder welke voorwaarden ze uw nalatenschap ontvangen. Voorwaarden zoals bijvoorbeeld welk deel ze krijgen, wanneer het opeisbaar is, en of er rente moet worden betaald. U kunt ook specifieke legaten opnemen, bijvoorbeeld voor uw kleinkinderen ter hoogte van hun vrijstelling, wat helpt bij de vermogensplanning. Legaten kunnen ook worden gebruikt om aan een goed doel na te laten.

Als u kinderen heeft, is het belangrijk om in uw testament een bepaling op te nemen over voogdij voor het geval beide ouders iets zou overkomen. U kunt ook regelen dat een bewindvoerder wordt aangesteld als u denkt dat uw kinderen op hun 18e nog niet klaar zijn om zelf met uw nalatenschap om te gaan. U bepaalt dan hoe lang dit bewind moet duren.

Als u of uw partner stiefkinderen heeft uit een eerdere relatie is het verstandig om een testament op te stellen. Dit komt omdat de wetgever, als de partners getrouwd zijn, de kinderen van de eerst stervende echtgenoot wilsrechten heeft gegeven. Hierdoor hebben zij een andere (voordeligere) positie dan gemeenschappelijke kinderen of de kinderen van de andere partner.

Denk tot slot aan het aanwijzen van een executeur, de persoon die de afhandeling van de nalatenschap regelt. Dit is vooral nuttig als u veel erfgenamen heeft aangewezen, zodat u voorkomt dat zij alles gezamenlijk moeten regelen.

Heeft u een Levensverzekering?

U vraagt zich misschien af waarom we het onderwerp levensverzekering ter sprake brengen als we het hebben over een testament. Dit doen we omdat de begunstiging van een levensverzekering uw wensen over wie uw nalatenschap ontvangt in de weg zou kunnen staan. Neem daarom een kopie van uw levensverzekeringspolis mee als u met ons komt praten over het opstellen van een testament.

Het belang van een testament voor uw nalatenschap

Een testament is een notariële akte waarin u bepaalt wat er met uw nalatenschap gebeurt na uw overlijden en een belangrijk middel om conflicten onder erfgenamen te voorkomen. U legt in uw testament vast wie uw erfgenamen zijn en onder welke voorwaarden zij uw vermogen ontvangen. Ook kunt u specifieke legaten vastleggen, zoals het nalaten van bepaalde persoonlijke bezittingen of bedragen aan specifieke personen of goede doelen. In een testament kunt u een voogd benoemen voor uw kinderen en een executeur aanwijzen om uw nalatenschap af te handelen.

Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen bij het opstellen of wijzigen van een testament Bij Axent Notarissen krijgt u deskundige en persoonlijke begeleiding die nodig is om een testament op te stellen dat volledig is afgestemd op uw wensen en situatie.

5 veel gestelde vragen over een testament

Een testament blijft geldig totdat het wordt herroepen, gewijzigd of vervangen door een nieuw testament. Het opstellen van een nieuw testament maakt eerdere testamenten ongeldig, tenzij anders vermeld. Een testament blijft dus levenslang geldig en wordt pas van kracht bij overlijden van de opsteller. Het is verstandig om uw testament periodiek te herzien en aan te passen aan veranderende omstandigheden of wensen.
Het belangrijkste verschil met een testament is dat een codicil zich richt op specifieke bezittingen en niet de totale verdeling van uw nalatenschap regelt en dat een codicil niet notarieel hoeft te worden vastgelegd.
U kunt uw bestaande testament wijzigen via elke notaris, ongeacht bij welke notaris u het oorspronkelijk heeft laten opstellen. Een alternatief is om een nieuw testament op te maken, waardoor uw eerdere testament automatisch wordt herroepen. Het maken van een nieuw testament is meestal voordeliger dan het wijzigen van een bestaand testament.
Deze testamentvorm is geschikt wanneer u een partner en kind(eren) heeft. In dit testament zijn de partner en kind(eren) gezamenlijke erfgenamen, maar de kinderen ontvangen hun erfdeel pas nadat de langstlevende partner is overleden. Tot die tijd beheert de langstlevende partner de gehele nalatenschap, waardoor de kinderen moeten wachten op hun erfdeel. Voor niet-gehuwde partners is het van belang om een samenlevingscontract op te stellen om onder meer erfbelasting te besparen.
Een executeur testamentair is verantwoordelijk voor de afhandeling van een nalatenschap volgens de wensen van de overledene zoals vastgelegd in het testament. Deze persoon (of organisatie) beheert de erfenis en handelt lopende zaken af. De executeur dient ook de aangifte voor de erfbelasting in en zorgt voor de verdeling van de nalatenschap onder de erfgenamen. De executeur fungeert als contactpersoon tussen erfgenamen en andere betrokken partijen, zoals notarissen, banken en de belastingdienst.

Axent Notarissen: De vetrouwde notaris bij het opstellen van uw testament

Axent Notarissen biedt deskundige begeleiding bij het opstellen van uw testament
We helpen u bij het efficiënt en juridisch correct vastleggen van uw testament. Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw wensen en behoeften zorgvuldig worden vastgesteld. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking

Contact aanvragen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram