KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Schenking

Schenking van geld of goederen goed geregeld via de notaris

Hoe regel ik mijn schenking zodat iedereen er blij van wordt? Laat u door een notaris informeren over de verschillende manieren waarop een schenking geregeld kan worden.

U kunt ervoor kiezen om vermogen tijdens uw leven over te dragen aan familieleden of anderen. Het schenken of overdragen van vermogen terwijl u nog leeft (schenken met de warme hand) kan om verschillende redenen gunstiger zijn dan het nalaten van vermogen na uw overlijden (met de koude hand).

Zowel geld als goederen kunnen geschonken worden. Over een schenking betaalt u in veel gevallen schenkbelasting. Jaarlijks geldt een vrijstelling; maar over het meerdere moet schenkbelasting worden betaald. De tarieven lopen uiteen van 10% tot 40% afhankelijk van de omvang van de schenking en de relatie tussen schenker en ontvanger.

Ouders kunnen eenmalig gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling bij een schenking aan een kind, mits het kind (of de partner van het kind) tussen de 18 en 40 jaar oud is. Voor een bedrag van ongeveer €31.000 zijn er geen aanvullende voorwaarden, terwijl voor een schenking voor een dure studie wel specifieke voorwaarden gelden.

Schenkingen kunnen ook onder voorbehoud worden gedaan, ‘eens gegeven, blijft gegeven’ is dan niet van toepassing is. Een herroepelijke schenking moet altijd schriftelijk worden vastgelegd.  

Het is altijd goed om een notaris (of financieel adviseur) te raadplegen voor de meest actuele informatie of voor up-to-date advies en begeleiding bij schenkingen. Axent Notarissen kan u uitgebreid informeren. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Hoe verloopt schenken op papier?

Een geldschenking hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat het geld direct wordt overgemaakt. U kunt een schenking op papier doen. Het bedrag van de schenking wordt erkend als een schuld in een notariële akte, zonder dat het daadwerkelijk wordt uitbetaald. Op deze manier behoudt u volledige controle over uw vermogen.

Fiscaal gezien vermindert deze schenking uw vermogen, wat gevolgen heeft voor de inkomstenbelasting (Box 3) voor uzelf en de ontvanger van de schenking en het heeft invloed op de erfbelasting. U bent wel verplicht jaarlijks minstens 6% rente over het verschuldigde bedrag te betalen aan de begiftigde, waarbij de rente daadwerkelijk moet worden overgemaakt. Dit kan niet worden overgeslagen (tenzij de rentebetaling later wordt ingehaald met rente op rente), anders wordt het effect van de schenking op papier op de erfbelasting te niet gedaan.

Als u meer inzicht wilt in de effecten van schenken op de erfbelasting die bij overlijden verschuldigd zouden zijn, dan kunt u een afspraak maken met onze notaris en estate planner, Imca Segers. Zij kan u behulpzaam zijn het opstellen van een effectief schenkingsplan.

Schenken aan een goed doel of stichting kan fiscaal gunstig zijn

Schenkingen aan goede doelen kunnen fiscaal aftrekbaar zijn, waardoor de schenking u minder kost
Veel mensen overwegen om tijdens hun leven te schenken aan een goed doel, aangezien dit gunstiger is vanwege de fiscale aftrekbaarheid. Goede doelen, de door de belastingdienst aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), ontvangen de giften veelal graag direct aangezien zij meestal geen schenk- of erfbelasting betalen. U kunt zelf de afweging maken of schenken tijdens uw leven ook bij uw financiële situatie past. Wij kunnen u hierbij uiteraard behulpzaam zijn.

Dan is er nog de mogelijkheid om periodiek aan goede doelen te schenken. Hiervoor en voor schenkingen in natura gelden andere regels. Schenkbelasting kan een belangrijke factor zijn bij het plannen van schenkingen.

Plan uw schenking goed om schenkbelasting te beperken

Het is essentieel om de geldende vrijstellingen en tarieven te begrijpen om onaangename verrassingen te voorkomen. Door schenkingen goed te plannen en indien nodig professioneel advies in te winnen, kunt u de impact van schenkbelasting beperken en ervoor zorgen dat uw schenking optimaal ten goede komt aan de ontvanger.

Wij informeren u hier graag verder over dit onderwerp. Neem hiervoor contact met ons op

6 veel gestelde vragen over een schenking

Een schenking hoeft niet altijd via een notaris te lopen, maar het is in sommige gevallen wel verstandig om dit te doen. Voor een schenking op papier (waarbij het bedrag wordt erkend als schuld zonder directe betaling), is altijd een notariële akte noodzakelijk. In andere gevallen, zoals een eenvoudige overdracht aan een familielid of goed doel, kunt u volstaan met een schriftelijke overeenkomst zonder tussenkomst van een notaris. Echter, het is altijd verstandig om juridisch advies in te winnen, vooral als er veel geld of waardevolle goederen geschonken worden.
In een schenkingsakte kunt u een uitsluitingsclausule opnemen om bepaalde personen uit te sluiten van de schenking. Een zachte clausule geldt voor de partner van uw kind of kleinkind als hun huwelijk eindigt door echtscheiding. Dit voorkomt dat uw ex-schoonzoon of schoondochter een deel van de schenking ontvangt. Dit is niet van toepassing als het huwelijk eindigt door overlijden. Met een harde uitsluitingsclausule zorgt u ervoor dat de schenking uitsluitend in handen blijft van uw kind of kleinkind. Bijvoorbeeld, als uw kleinkind een huis koopt van de schenking, komt dit niet in handen van de "koude kant."
Dit bedrag verschilt per jaar. In 2024 mag je € 2.658 belastingvrij aan iemand schenken. Een ouder mag € 6.633 belastingvrij aan een kind (dit geldt ook voor een stief- of pleegkind) schenken. Let erop dat de belastingdienst ouders als 1 schenker zien. Dit geldt ook als u bent gescheiden.
De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, die in Nederland vaak bekend stond als de "jubelton," is per 1 januari 2023 afgeschaft. Dit betekent dat ouders geen gebruik meer kunnen maken van deze eenmalige, verhoogde vrijstelling om een schenking te doen aan hun kind voor de aankoop of verbetering van een eigen woning.
Als u een schenking doet die hoger is dan de geldende vrijstellingen, moet de ontvanger schenkbelasting betalen over het bedrag dat boven de vrijstelling ligt. De ontvanger moet aangifte doen en het verschuldigde bedrag aan de belastingdienst betalen. Als u als schenker de schenkbelasting betaalt, vult u samen met de ontvanger het aangifteformulier in.
Ja, dat mag. Dit is de meest eenvoudige vorm van schenken. Met contant schenken wordt zowel het schenken van cash geld bedoelt als het overmaken van geld via de bank. Als u onder de jaarlijkse vrijstelling blijft is de schenking belastingvrij en hoeft er geen aangifte te worden ingediend.

Axent Notarissen: Uw partner voor schenkingen en estate planning

Axent Notarissen biedt deskundige begeleiding bij het opstellen van schenkingsplannen en het plannen van uw nalatenschap. We helpen u bij het efficiënt en juridisch correct vastleggen van schenkingen, waardoor u optimaal kunt profiteren van fiscale voordelen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw wensen en behoeften zorgvuldig worden vertaald in een gedegen estate planning, zodat uw vermogen volgens uw wensen wordt verdeeld en beschermd.

Contact opnemen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram