KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Afwikkeling nalatenschap

De afhandeling van een nalatenschap door Axent Notarissen

Het verlies van een dierbare in uw familie- of vriendenkring is een verdrietige gebeurtenis
Na het regelen van de begrafenis of crematie moeten er nog veel andere zaken worden afgehandeld. Dit omvat zowel praktische taken, maar ook meer specialistische zaken zoals het indienen van de aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting. U kunt u ervoor kiezen om de volledige afwikkeling van de erfenis aan Axent Notarissen over te laten. Dit geeft rust en voorkomt onenigheid tussen erfgenamen. Wij nemen de regie en verantwoordelijkheid voor het hele proces op ons.

Wij zorgen ervoor dat de woning van de overledene wordt ontruimd en schakelen een erkende makelaar in om de woning te verkopen. Wij zeggen abonnementen op, betalen openstaande rekeningen, lossen eventuele schulden af, dienen aangiften voor inkomstenbelasting en erfbelasting in en verdelen uiteindelijk de erfenis onder de erfgenamen.

Kortom, u kunt de volledige afhandeling aan ons overlaten! Wij werken altijd nauw samen met de erfgenamen en houden u op de hoogte van elke stap in het proces. Axent Notarissen staat klaar om u te ondersteunen!

De notaris helpt bij de verdeling van de erfenis

Als de rekeningen zijn betaald, de eventuele woning is verkocht en de aanslag erfbelasting is betaald, kan de erfenis worden verdeeld. Erfgenamen kunnen dit zelf doen, maar Axent Notarissen kunnen u daar uiteraard bij begeleiden.

De verdeling kan ook inhouden dat geld en goederen daadwerkelijk tussen de erfgenamen worden verdeeld. Het is ook mogelijk dat erfgenamen bepaalde goederen uit de nalatenschap overnemen en dit verrekenen met de andere erfgenamen. Als een van de erfgenamen de woning wil overnemen moet deze overdracht altijd via de notaris plaatsvinden.

In sommige gevallen, zoals wanneer een echtgenoot nog leeft en er kinderen zijn, kan de verdeling “op papier” plaatsvinden. Vorderingen van de kinderen worden vastgelegd bij de notaris, zodat deze na het overlijden van de langstlevende ouder kunnen worden afgetrokken voor de erfbelasting.

Axent Notarissen staat klaar om u bij dit gehele proces te ondersteunen en zorgen ervoor dat alles zorgvuldig en volgens de wettelijke regels wordt afgehandeld.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht wordt door de notaris afgegeven, vaak op verzoek van de bank of andere financiële instellingen. In deze verklaring bevestigt de notaris wie er is overleden, of er een testament was, en wie de erfgenamen van de overledene zijn.

Ondersteuning van de executeur door de notaris

In een testament wordt vaak een executeur aangewezen om namens de erfgenamen de nalatenschap te beheren. De taken van de executeur zijn het regelen van de uitvaart, het betalen van rekeningen en het indienen van aangiften voor inkomsten- en erfbelasting. De executeur is meestal een echtgenoot, partner, kind van de overledenen, maar kan ook een derde partij zijn.

Omdat de meeste executeurs deze rol niet dagelijks uitvoeren, biedt Axent Notarissen regelmatig ondersteuning bij deze taken. De executeur heeft wettelijke verantwoordelijkheden die moeten worden nagekomen om geschillen met erfgenamen of de belastingdienst te voorkomen. De begeleiding van Axent Notarissen zorgt ervoor dat de executeur zorgvuldig en volgens de wet handelt.

Bespaar erfbelasting: schakel de notaris in bij aangifte

Over een ontvangen erfenis moet doorgaans erfbelasting worden betaald
De hoogte van de verschuldigde erfbelasting is afhankelijk van het bedrag van het erfdeel en de relatie van de erfgenaam tot de overledene. Het invullen van de aangifte erfbelasting vereist specialistische kennis. Onze medewerkers beschikken over jarenlange ervaring in dit vakgebied. Het laten invullen van de aangifte erfbelasting door een deskundige kan u helpen om (veel) erfbelasting te besparen.

5 veel gestelde vragen over afwikkeling nalatenschap

Meestal duurt de afwikkeling van een nalatenschap tussen 1 en 2 jaar. Het is afhankelijk van de complexiteit van de nalatenschap (aantal erfgenamen, ruzie tussen de erfgenamen, bezittingen in het buitenland) hoe lang de afwikkeling duurt. Sommige nalatenschappen lopen wel 10 jaar of langer voordat ze afgewikkeld worden!
Vooraf is het moeilijk om te zeggen wat de afwikkeling van een nalatenschap kost. Wij berekenen onze kosten op basis van de gewerkte uren. Tijdens een vrijblijvend gesprek (bij ons op kantoor, telefonisch of online) kan wel een schatting van de kosten worden gemaakt.
Helaas maken wij regelmatig mee dat er onenigheid bestaat tussen erfgenamen bij de afhandeling van een erfenis. Als er onenigheid of ruzie is tussen de erfgenamen, is het aan te raden om de afwikkeling over te dragen aan een professional. Als notaris handelen wij de nalatenschap geheel onpartijdig en onafhankelijk af, waarbij wij rekening houden met de belangen van alle betrokken partijen.
Een kindsdeel of een legitieme portie is een wettelijk deel van de erfenis dat toekomt aan een kind van de overledene. Het kind heeft recht op dit deel, ongeacht wat de overledene in zijn testament heeft bepaald. De wijze van de berekening van de legitieme portie is vastgelegd in de wet en wordt uitgevoerd door de notaris.
Zeker niet! Voor de afwikkeling van een nalatenschap kunt u bij ons terecht ongeacht waar u woonachtig bent. Wij maken daarbij gebruik van moderne communicatiemiddelen, zodat u niet persoonlijk bij ons op kantoor hoeft te verschijnen om onze hulp in te schakelen. Dit kan heel handig zijn als de erfgenamen niet in de buurt wonen of zelfs aan de andere kant van de wereld!

Op zoek naar een notaris voor de afwikkeling van een nalatenschap?

Bent u op zoek naar een notaris voor de afwikkeling van een nalatenschap? Axent Notarissen in Zeeland staat klaar om u deskundig te ondersteunen
Wij helpen bij het beheren van de erfenis, het indienen van belastingaangiften en het verdelen van de nalatenschap. Vertrouw op onze persoonlijke begeleiding en ervaring en expertise om het proces van de afwikkeling soepel en zorgvuldig te laten verlopen.

Contact opnemen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram