Wie een huis gaat kopen, sluit daarvoor meestal een lening af bij een bank. De bank wil garantie dat de lening wordt terugbetaald.

Deze zekerheid wordt geboden via een ‘recht van hypotheek’. Hiervoor kunt u bij Axent notarissen terecht. Het recht van hypotheek wordt gevestigd door de inschrijving van een notariële akte van hypotheek in het kadaster.

Beperkingen

Het recht van hypotheek brengt ook beperkingen met zich mee. Zo mag u de woning niet verhuren of ingrijpend verbouwen zonder toestemming van de bank. Ook als u een tweede recht van hypotheek wilt verlenen aan een ander, heeft u hiervoor toestemming nodig van de eerste hypotheekhouder (de bank).

Inschrijvingsbedrag

De akte van hypotheek vermeldt meestal een hoger hypotheekbedrag dan het bedrag dat u leent. Dit betekent niet dat u dit hogere bedrag per sé schuldig bent. Het hogere bedrag is een ‘waarborg’ voor de bank: als u niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, heeft de bank de rente en een vergoeding voor door de bank gemaakte kosten van u tegoed.

Fiscaal

Als u een eigen woning heeft, wordt een bepaald bedrag bij uw inkomen opgeteld voor de inkomstenbelasting, ‘het eigenwoningforfait’. Hier staat tegenover dat u de hypotheekrente (rente over eigenwoningschuld) mag aftrekken. De eigenwoningschuld wordt gevormd door de lening die is aangegaan voor aankoop van het huis. Deze lening mag u verhogen met de financieringskosten voor het aangaan van de lening en enkele aankoopkosten (notariskosten en overdrachtsbelasting). Als u een volgende woning koopt, houd er dan rekening mee dat de overwaarde ‘verdiend’ bij de verkoop van de eerste woning, in mindering moet worden gebracht voor de berekening van de nieuwe eigenwoningschuld. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl

Wat als u in betalingsproblemen komt?

Als u uw verplichtingen aan de bank niet nakomt, zal de bank met u een betalingsregeling proberen te treffen. Als dat geen uitkomst biedt, kan de bank overgaan tot openbare verkoop van uw woning (executieverkoop). De bank kan erop staan dat u de woning verlaat. Uiteraard kunt u uw inboedel meenemen, maar zaken als de badkamer en de keuken moeten in de woning achterblijven.

Neemt u bij vragen gerust contact op met ons kantoor.