Bij transacties met grond en gebouwen is altijd een notaris betrokken. De notaris maakt de koopovereenkomst en de akte van levering op en draagt zorg voor de inschrijving van de akte bij het kadaster. Daarnaast coördineert de notaris de geldstromen tussen de kopende en verkopende partij en de (hypotheek)bank.
Op het gebied van onroerend goed is Axent Notarissen actief in transacties van bestaande en nieuwbouw woningen, bedrijfspanden en beleggingsobjecten. Tevens zijn wij de juiste partner voor het opzetten en begeleiden van (nieuw-) bouwprojecten.

  • koopovereenkomsten
  • eigendomsoverdracht woningen en bedrijfspanden
  • hypotheken
  • verdeling registergoed na beëindiging huwelijk / samenwoning
  • appartementen / splitsing in appartementsrechten
  • veiling
  • erfpacht / opstal

Schepen

De koop of verkoop van een schip is juridisch vergelijkbaar met de koop of verkoop van een woning. Afhankelijk van de tonnage is ook hier is een notariële akte verplicht. Voor de te boekstelling en het vestigen van een hypotheek kunt u eveneens bij ons kantoor terecht. Omdat er bij de transactie van een schip veel komt kijken, is het belangrijk om u vooraf goed te laten voorlichten. Axent Notarissen heeft hiervoor alle kennis en ervaring in huis.

Wij helpen u graag verder bij de afwikkeling van uw transacties.