U gaat scheiden? Ook daarvoor kunt u terecht bij Axent Notarissen

Scheiden is nooit leuk, niet voor de ex-partners, niet voor de direct omgeving en zeker niet voor de kinderen. Zeker indien de (echt)scheiding gepaard gaat met conflicten, ruzies en hoogoplopende emoties is niemand erbij gebaat. De afwikkeling van een vechtscheiding neemt dikwijls jaren in beslag en brengt veel kosten en verdriet met zich mee. Indien beide ex-partners er voor openstaan, is het voor alle partijen beter om te proberen de (echt)scheiding in goed overleg, snel en praktisch te regelen om de hoge kosten en nog meer verdriet te voorkomen.

De niet getrouwde stellen kunnen bij uit elkaar gaan in een vergelijkbare situatie terechtkomen. Als u een samenlevingscontract heeft, moet deze beëindigd worden en moeten de gezamenlijke bezittingen worden verdeeld. Daarover dienen de ex-partners goede afspraken te maken, welke ook werkbaar zijn en blijven.

Zeker als er kinderen bij betrokken zijn is in goed overleg afwikkelen van een (echt)scheiding essentieel voor de verwerking van de echtscheiding door de kinderen. Er dient een goed ouderschapsplan op papier gezet te worden waar alle partijen achterstaan en die praktisch uitvoerbaar is.

Een van onze notarissen, Katrin Sergeeva, begeleidt stellen die in goed overleg hun relatie willen beëindigen. Zij adviseert de partijen over de juridische mogelijkheden en luistert naar hun wensen. De notaris treedt als onafhankelijke derde op, waarbij zij de belangen van beide partijen even zwaar mee laat wegen bij het vastleggen van de gemaakte afspraken. De notaris kan de gemaakte afspraken in een notariële akte vastleggen en de scheiding (of het beëindigen van de samenlevingsovereenkomst) afwikkelen.

Voordat bij een scheiding alles rond is, moet er veel geregeld worden. Als u gaat scheiden en u hebt samen minderjarige kinderen bent u verplicht een ouderschapsplan te maken. U maakt ook afspraken over wat er na de scheiding met het huis gebeurt. De verdeling van allerlei bezittingen maar ook pensioen komt aan de orde. Misschien is het nodig om afspraken te maken over partneralimentatie en kinderalimentatie. Deskundig advies over de meest geschikte oplossing, toegespitst op uw situatie, kan dat allemaal veel makkelijker maken.

Katrin Sergeeva is opgeleid om mensen die gaan scheiden te begeleiden bij hun juridische en praktische regelingen. Ook kan zij u adviseren over de omgang met kinderen. De notaris helpt u bij het opstellen van een ouderschapsplan en regelt de zakelijke afhandeling van de scheiding, zoals de verdeling van het huis en het aanpassen van de hypotheek. Door alles goed vast te leggen in een convenant worden nieuwe conflicten voorkomen.

Als u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen, stelt de notaris samen met u en uw ex-partner een overeenkomst op. Als u samen minderjarige kinderen heeft, moet u een ouderschapsplan maken. De notaris kan u verder helpen met het maken van afspraken over alimentatie en de verdeling van de boedel (bezittingen en schulden).

Voor partners die uit elkaar gaan en een samenlevingscontract hebben, regelt Katrin Sergeeva het beëindigen van de samenlevingsovereenkomst. Als de ouders samen kinderen hebben legt de notaris de afspraken over de kinderen vast in een ouderschapsplan. Ook worden er afspraken gemaakt over de kinderalimentatie. De notariële akte die zij daarover opstelt heeft executoriale kracht, vergelijkbaar met een vonnis van de rechter.

Gratis eerste gesprek

Als u gaat scheiden of als u uw geregistreerde partnerschap of samenlevingsovereenkomst wilt beëindigen, kunt u bij ons terecht voor een oriënterend gesprek. Het eerste gesprek (meestal een half uur) is gratis.

Wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op!