Er komt heel wat kijken bij het plannen van een huwelijk. Naast alle aspecten van de dag zelf, is het goed om na te denken over de wenselijkheid om huwelijkse voorwaarden te maken. Zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, bent u vanaf 1 januari 2018 gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. U trouwt dan nog steeds in gemeenschap van goederen. Wat houdt die beperkte gemeenschap in? En wat betekent dit voor u en uw partner? Als u het anders wilt regelen, kiest u voor huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Wat is er per 1 januari 2018 veranderd?

  • Vanaf deze datum trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen.
  • Al u persoonlijke bezittingen en schulden die u voor het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen.
  • Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor of tijdens uw huwelijk, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.
  • Bent u ondernemer? Ook met de nieuwe wet is het nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en prive gescheiden houden.
  • Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.
  • Voor mensen die vanaf 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan, geldt deze wet ook.

Indien u voor 1 januari 2018 bent getrouwd, blijft u getrouwd in algehele gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden

Bij huwelijkse voorwaarden kan men een huwelijksvermogenssysteem opbouwen naar keuze. Het te kiezen systeem is mede afhankelijk van de redenen waarom aanstaande echtgenoten besluiten huwelijkse voorwaarden op te stellen. Er zijn vele mogelijkheden, waarvan er hier drie worden uitgelicht.

  1. Een eerste variant is de keuze voor de uitsluiting van iedere vermogensrechtelijke gemeenschap. Dat betekent dat ieder van de aanstaande echtgenoten “privé” houdt datgene wat hij/zij bezit voor de huwelijksvoltrekking, maar ook hetgeen door hem/haar daarna nog wordt verkregen. Een vermogensgroei van de ene echtgenoot, komt niet ook toe aan de andere echtgenoot.
  2. Een tweede variant betreft de huwelijkse voorwaarden die slechts een beperkte gemeenschap tussen de aanstaande echtgenoten doet ontstaan, bijvoorbeeld de gemeenschap van inboedelzaken. Dan zijn alleen de inboedelzaken (de huidige en de toekomstige) gemeenschappelijk bezit. Eventueel kunnen van deze gemeenschap nog inboedelzaken worden uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld familiestukken. Al het overige vermogen (banktegoeden, woning, auto, toekomstige inkomsten) blijft “privé” van degene die het verkregen heeft, zoals hierboven in de eerste variant vermeld.
  3. Een derde variant betreft het systeem dat men gehuwd wenst te zijn in gemeenschap van goederen, maar met uitzondering van één of meer bepaalde zaken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat één van de aanstaande echtgenoten reeds een woning bezit met een overwaarde (waarde dus hoger dan hypothecaire schuld) en hij/zij wenst dat deze van hem/haar blijft. De woning wordt dan buiten de gemeenschap gehouden.

Veelal wordt er in de huwelijkse voorwaarden ook een regeling opgenomen over de verdeling van de kosten van de huishouding en over de verdeling van pensioenen bij echtscheiding. Belangrijk is ook de regeling met betrekking tot een eventuele levensverzekering (dit om er voor te zorgen dat de uitkering bij overlijden niet is belast met erfbelasting).

Uw eigen situatie en wensen kunnen worden weergegeven in de huwelijkse voorwaarden.

In het verleden gemaakte huwelijkse voorwaarden

Bent u al vele jaren gehuwd, maar hebt u nooit meer omgezien naar uw huwelijkse voorwaarden? Misschien leven u en uw partner wel alsof u gehuwd bent in algehele gemeenschap van goederen. Bespreek met de notaris of het in deze situatie wenselijk is om de huwelijkse voorwaarden aan te passen, bijvoorbeeld door deze op te heffen.

Aanpassing van de huwelijkse voorwaarden

Dit kan bij grote vermogensverschillen tussen de echtgenoten – in combinatie met een daarop afgestemd testament – besparing van erfbelasting opleveren.

Wij helpen u graag bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden!