Een testament is de manier om zelf te bepalen wat er met uw erfenis gebeurt. Als u geen testament heeft, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Daarbij wordt aangesloten bij uw familiekring. Partners die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, erven niet automatisch van elkaar. Ook indien u eerder gehuwd bent geweest, is het goed om na te denken over aan wie uw vermogen wel of juist niet mag toekomen. Een testament is daarnaast ook een middel om belasting te besparen en/of uit te stellen.

Wie kunnen een testament opstellen?

Iedereen die handelingsbekwaam is, en minderjarigen vanaf 16 jaar, kan een testament maken. Indien iemand onder curatele is gesteld, is de grond waarop dat is gebeurd van belang. Onder curatelestelling op een andere grond dan wegens een geestelijke stoornis, belet niet de mogelijkheid om een testament te maken. Indien een geestelijke stoornis wel de reden was voor de onder curatelestelling, kan een testament worden gemaakt, nadat de kantonrechter hiervoor toestemming heeft gegeven.

Hoe moet u een testament maken?

Een testament is een hoogstpersoonlijk stuk. U alleen bepaalt wat er in het testament komt te staan. Het is een misverstand dat het testament van partners identiek moet zijn. De meest voorkomende vorm is een notarieel testament (zie hierna), zodat u voor het maken van het testament dus naar de notaris moet gaan.

Testament: de notaris legt uw wensen vast in een notariële akte. Hier gaat in ieder geval één bespreking aan vooraf, waarna u aan de hand van het concept nog eens rustig kunt nalezen of uw wensen op de juiste manier zijn weergegeven.

Codicil: een codicil is eigenlijk geen testament, maar is wel een stuk waarin u enkele beschikkingen kunt opnemen. Het moet geheel handgeschreven, gedagtekend en ondertekend zijn. U kunt hierin een legaat maken van kleding, lijfstoebehoren en bepaalde sieraden of van bepaalde inboedel en bepaalde boeken. Het is belangrijk dat u een specifieke omschrijving opneemt van de goederen en dit dus niet te algemeen houdt. U kunt bij een codicil dus geen geldbedrag toekennen. Ook de benoeming van een executeur is niet mogelijk.

Wat kan er in een testament worden geregeld?
U regelt in uw testament wie er van u mag erven en onder welke bepalingen (welk deel, opeisbaarheid, rente, etc.) dat moet zijn. Ook kunt u legaten opnemen, bijvoorbeeld voor uw kleinkinderen ter grootte van hun vrijstelling wat een stukje vermogensplanning is. Een legaat is ook een goede manier om iets na te laten aan een goed doel.

Als u kinderen heeft, is het goed om in uw testament een bepaling op te nemen ten aanzien van de voogdij. Wie moet er voor uw kinderen zorgen, als beide ouders iets zou overkomen? Ook voor het geval u uw kinderen op hun 18e jaar nog niet in staat acht om zelf met het door u nagelaten vermogen om te gaan, kunt u iets regelen. U kunt dan een bewindvoerder aanstellen en daarbij bepalen tot welke leeftijd dit moet gelden.

Denkt u ten slotte ook aan een executeur. Dat is degene die de eerste zaken van de nalatenschap moet afhandelen. Zeker als u veel erfgenamen hebt aangewezen, is het goed om een executeur aan te wijzen om daarmee te voorkomen dat alle erfgenamen alles gezamenlijk moeten regelen.

Stiefkinderen

Indien u of uw partner kinderen hebt uit een eerdere relatie (zogenaamde stiefkinderen), dan is het verstandig om een testament te maken. De wetgever heeft namelijk – ingeval de partners gehuwd zijn – aan de kinderen van de eerststervende echtgenoot zogenaamde wilsrechten toegekend. Hierdoor hebben zij een andere (betere) positie dan bijvoorbeeld gemeenschappelijk kinderen en/of de kinderen van de andere partner.

Levensverzekering

Wellicht vraagt u zich af waarom wij dit ter sprake brengen bij het onderwerp “testament”. De begunstiging op een polis levensverzekering kan namelijk uw wensen ten aanzien van wie uw vermogen dient te krijgen bij uw overlijden, doorkruisen. Neemt u daarom een kopie van uw polis levensverzekering mee naar ons als u komt spreken over het opmaken van een testament.

Herroepen van een testament

Als uw situatie verandert of als het testament uw wensen niet meer volledig weergeeft, kunt u uw testament herroepen. Een notarieel testament, moet ook notarieel worden herroepen. Een onderhands testament kan worden herroepen door het terug te vragen van de notaris die hem in bewaring had. Van de teruggave wordt ook weer een akte opgemaakt. Een codicil kunt u eenvoudig herroepen door het te verscheuren.

 

Maakt u gerust een afspraak om uw persoonlijke situatie door te nemen!