Het is mogelijk om tijdens uw leven vermogen over te dragen binnen de familie of aan derden. Vermogensoverdracht ‘met de warme hand’ kan om meerdere redenen voordeliger zijn dan in het geval het vermogen (pas) overgaat bij overlijden: de vermogensovergang ‘met de koude hand’.

Schenkingen van geld of van goederen

U kunt schenkingen doen van geld en/of goederen. Voor een schenking geldt per jaar een vrijstelling. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de verwantschap tussen de schenker en de begiftigde. Over het meerdere moet schenkbelasting worden betaald. De tarieven hiervoor lopen uiteen van 10% tot 40%, afhankelijk van de hoogte van de verkrijging en de verwantschap tussen de schenker en de begiftigde.

Voor de schenking van een ouder aan een kind kan eenmalig een beroep worden gedaan op een verhoogde vrijstelling. Hiervoor geldt een leeftijdsvereiste: het kind moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Een dergelijke schenking van een bedrag van ruim € 31.000,00 kent verder geen voorwaarden. Voor de verhoogde vrijstelling voor een schenking ten behoeve van een eigen woning of dure studie gelden wel extra voorwaarden.

Een schenking kan ook herroepelijk worden gemaakt. Het adagium ‘eens gegeven, blijft gegeven’ geldt dan niet meer. Voorwaarde voor een herroepelijke schenking is dat deze schenking schriftelijk wordt vastgelegd. Een herroepelijke schenking kan een alternatief zijn voor een schenking onder bewind of voor een tweetrapsschenking. Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Schenken op papier

Een schenking van een geldbedrag hoeft niet per sé te leiden tot een directe overboeking van het geld. Het is mogelijk om een schenking op papier te doen. Het bedrag wordt dan schuldig erkend bij notariële akte. Het bedrag wordt niet uitbetaald. Op deze wijze behoudt u uw gehele vermogen waarover u naar eigen goeddunken kunt beschikken.

Fiscaal gezien vermindert uw vermogen door deze schenking. Dit is voornamelijk van invloed op de inkomstenbelasting (Box 3) voor uzelf en voor de begiftigde. Daarnaast is de schenking van invloed op de hoogte van de erfbelasting die uw erfgenamen moeten betalen na uw overlijden. Over het schuldig erkende bedrag, moet jaarlijks een rente van ten minste 6% worden betaald. Deze rente dient daadwerkelijk op een bankrekening van de begiftigde te worden bijgeschreven. Dit kan niet een jaar worden overgeslagen (tenzij de rentebetaling dan later wordt ingehaald met rente op rente), anders wordt het effect van de schenking op papier op de erfbelasting teniet gedaan.

Wilt u inzicht wat bij uw overlijden de verschuldigde erfbelasting zou zijn, maak dan een afspraak met één van onze notarissen. Zij kunnen samen met u een schenkingsplan opstellen.

Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van de schenkingsakte en de aangifte.