Als u gaat samenwonen is het goed om één en ander vast te leggen over het delen van de huishoudkosten, de bijdrage aan de kosten van een eigen woning – zeker als die van één van de partners is – en wat er moet gebeuren als u uit elkaar zou gaan. Het is gek om daar bij de aanvang van het samenwonen over te spreken, maar op dat moment spreekt u nog in goede harmonie met elkaar.

Ook pensioenfondsen verplichten vaak een notarieel samenlevingscontract om als partner aanspraak te kunnen maken op nabestaandenpensioen. Daarnaast is een notarieel samenlevingscontract de manier om snel in aanmerking te kunnen komen voor de hoge partnervrijstelling die geldt voor de erfbelasting.

Wat als u geen samenlevingscontract hebt?

Voor samenwoners kent de wet geen regelingen, zoals die er wel zijn voor gehuwden en geregistreerd partners. De problemen ontstaan veelal op het moment de relatie wordt verbroken. Hoe moeten de bezittingen worden verdeeld? Moet de investering in de woning van de ander worden terugbetaald? Er bestaat geen alimentatieverplichting zoals die voor ex-echtgenoten wel geldt.

Maakt u gerust een afspraak om uw persoonlijke situatie door te nemen!