Axent Notarissen (“de maatschap”) is een burgerlijke maatschap van drie besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (deze vennoten hierna genoemd: “de maten”); de maatschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59362677. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden uitsluitend verricht uit hoofde van een overeenkomst tot opdracht. Op de overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden bevatten ondermeer een beperking van aansprakelijkheid en zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda onder nummer 3/2022.

De volledige tekst van de Algemene voorwaarden kunt u hier lezen.

All services and other work are carried out exclusively under a professional services contract (“Opdracht”) and are subject to general conditions. These general conditions include among other provisions, a limitation of liability clause and have been filed at the court registry of the Court of Breda under number 3/2022.