KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Russische notaris

Евросоюз ввел санкции против России и ее аффилированных лиц. В связи с этими санкциями наш офис в настоящее время не занимается никаким бизнесом, связанным с Россией.

Русский нотариус в Нидерландах, провинция Зеландия

Наш офис находится в Терноузене (Terneuzen), провинция Зееланд. Тернойцен расположен недалеко от бельгийской границы и имеет большой международный характер.

Один из наших нотариусов, г-жа Екатерина Александровна Сергеева , родилась и выросла в России, в Санкт-Петербурге. Она живет в Нидерландах в течение более 25 лет, закончила Юридический Университет и имеет более 15 лет стажа. Вы ищете юридическую консультацию или помощь при покупке дома, готовя завещание или урегулирование наследства в Нидерландах? Что может быть лучше чем общение с юристом за границей на родном языке ! Е.А.Сергеева поможет вам  по всем юридическим вопросам и она знает все дополнительные голландские нормы и правила.

Для получения наследства в России, Е.А.Сергеева имеет право оформлять Генеральную Доверенность и произвести всё оформление документов ( если желательно ) на русском языке, так что они могут быть использованы в России.

Позвоните для бесплатной консультации по телефону или запишитесь на прием в нашем офисе!

До скорой встречи в Терноузене !

Адрес электронной почты: e.sergeeva@axentnotarissen.nl


Due to the sanctions imposed by the EU on Russia and its affiliates, our office is currently not engaged in this area.

A Russian-speaking notary in the Netherlands, province of Zeeland

Our office is located in Terneuzen, Zeeland. Terneuzen is located near the Belgian border and has a great international character.

One of our notaries, Ms. Ekaterina Aleksandrovna Sergeeva, was born and raised in Russia, in St. Petersburg. She has been living in the Netherlands for over 25 years, graduated from the Law University and has over 15 years of experience. Are you looking for legal advice or assistance with buying a house, preparing a will or settling an estate in the Netherlands? What could be better than talking with a notary abroad in your native language! E.A.Sergeeva will help you with all legal issues and she knows all the additional Dutch rules and regulations.

To receive an inheritance in Russia, E.A.Sergeeva has the right to draw up a General Power of Attorney and complete all paperwork (if desired) in Russian, so that they can be used in Russia.

Call for a free consultation by phone or make an appointment at our office! See you soon in Terneuzen!

E-mail address: e.sergeeva@axentnotarissen.nl


In verband met de door de EU aan Rusland en de daarmee gelieerde partijen opgelegde sancties, verricht ons kantoor momenteel geen werkzaamheden op dit gebied.

Een Russisch sprekende notaris in Nederland, provincie Zeeland

Ons kantoor is gevestigd in Terneuzen, Zeeland. Terneuzen ligt vlakbij de Belgische grens en heeft een groot internationaal karakter.

Een van onze notarissen, mevrouw Ekaterina Aleksandrovna Sergeeva, is geboren en getogen in Rusland, in St. Petersburg. Ze woont al meer dan 25 jaar in Nederland en heeft meer dan 15 jaar ervaring. Zoekt u juridisch advies of hulp bij het kopen van een huis, het opstellen van een testament of het regelen van een nalatenschap in Nederland? Wat is er mooier dan in uw moedertaal met een notaris in het buitenland te praten! Katrin Sergeeva helpt u bij alle juridische vraagstukken en zij kent de betreffende Nederlandse regels en voorschriften.

Om een ​​erfenis of andere zaken in Rusland te regelen, kan mevrouw Sergeeva een ​​algemene volmacht in het Russisch opstellen en alle formaliteiten (indien gewenst) in het Russisch verzorgen, zodat de stukken in Rusland kunnen worden gebruikt.

Bel voor een vrijblijvend telefonisch consult of maak een afspraak bij ons op kantoor! Tot ziens in Terneuzen!

E-mail adres: e.sergeeva@axentnotarissen.nl

 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram