Axent Notarissen heeft kennis van zaken. Niet voor niets ondersteunen wij tal van ondernemers bij het nemen van hun zakelijke beslissingen. Onze notarissen en medewerkers zetten een stap extra. Zij denken met u mee en geven juridische adviezen waar u daadwerkelijk verder mee komt. In deze adviezen nemen wij zowel de zakelijke als de persoonlijke kant van de zaak mee.

Ook als uw onderneming buiten de landsgrenzen actief is of plannen heeft in die richting, zijn wij u graag van dienst. Dat geldt ook voor non-profitorganisaties zoals verenigingen en stichtingen. Bij oprichting of structuurveranderingen helpen wij graag met een deskundig advies op maat. In de afgelopen jaren hebben wij veel kennis opgebouwd bij organisaties in het maatschappelijke werkveld zoals scholen, verzorgingstehuizen en zorginstellingen. Uiteraard stelt deze kennis en ervaring ons in staat om onze dienstverlening op dit gebied verder te professionaliseren.

Niet alleen grote professionele organisaties weten de weg naar ons kantoor te vinden. Wij helpen ook tal van kleinschalige initiatieven op weg. U kunt daarbij denken aan sponsorstichtingen, sportevenementen, beleggingsclubs, dorpsfeesten en buurtcomités.

Zakelijke transacties regelt u goed via ons kantoor. Voorbeelden hiervan zijn:

  • oprichting besloten vennootschappen
  • statutenwijziging besloten vennootschappen
  • reorganisatie / overdracht van ondernemingen
  • overdracht van aandelen
  • vennootschappen onder firma / maatschappen
  • toetreding / uittreding firmanten
  • ontbinding / fusie / afsplitsing
  • oprichting / vaststelling statuten / statutenwijziging verenigingen en stichtingen

Wij beschikken op dit gebied bovendien over alle noodzakelijke expertise voor vraagstukken die spelen rond agrarische ondernemingen.

Ons notariskantoor beschikt, mede door de participatie in de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN), over alle noodzakelijke expertise om u op dit agrarisch gebied te adviseren.

Neemt u bij vragen gerust contact op met ons kantoor.