Schenk- en erfbelasting

Per 1 januari 2014 worden de vrijstellingen en tarieven voor de schenk- en erfbelasting aangepast. De vrijstellingen die gelden voor de schenkbelasting zijn de volgende:

 Schenking aan een kind:  € 5.229,00
 Eenmalig verhoogde vrijstelling voor  een schenking aan een kind tussen  18- 40 jaar  € 25.096,00
 Eenmalig verhoogde vrijstelling voor  een schenking aan een kind tussen  18- 40 jaar in verband met een eigen  woning of een dure studie  € 52.281,00 (mogelijk verhoogd tot € 100.000,00 als nog niet eerder een  dergelijke schenking is verkregen van  een ouder)
 Overgangsregel voor de schenking in  verband met een eigen woning  € 27.187,00 (mogelijk verhoogd tot € 100.000,00 als nog niet eerder een  dergelijke schenking is verkregen van  een ouder)
 Schenking aan anderen  € 2.092,00
 Schenking in verband met een eigen  woning aan anderen  € 100.000,00

 

De vrijstellingen die gelden voor de erfbelasting zijn de volgende:

 Verkrijging door een partner  € 627.367,00 (mogelijk verminderd als
gevolg door de verkrijging van een  partnerpensioen, minimum vrijstelling  is € 162.071,00)
 Verkrijging door een invalide kind  € 59.601,00
 Verkrijging door een kind  € 19.868,00
 Verkrijging door een kleinkind  € 19.868,00
 Verkrijging door een ouder  € 47.053,00
 Verkrijging door een overige verkrijger  € 2.092,00

 

De tarieven voor de schenk- en erfbelasting zijn de volgende:

 Verkrijging  door partners en
kinderen
 door kleinkinderen  door anderen
 tussen 0 en
€ 117.214,00
 10%  18%  30%
 € 117.214,00 en
meer
 20%  36%  40%