Nieuws

Home/Nieuws/

Schrappen overdrachtsbelasting wel of geen goed idee

Het gevoel in de maatschappij over de door het kabinet voorgenomen afschaffing van overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt is nogal tegenstrijdig. Starters op de woningmarkt verwelkomen de maatregel, maar voor degenen die een huis hebben gekocht of gaan kopen staat uitstel van de leveringsdatum tot na 1 januari 2021 bovenaan hun lijstje. Dan gaat [...]

Door |2020-10-07T09:14:05+02:00september 16th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

VvE’s hebben moeite met verlenen van exclusieve rechten

Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en hun besturen is het soms ingewikkeld om bepaalde besluiten te nemen. Een voorbeeld daarvan is het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van exclusieve rechten aan één of meerdere appartementseigenaren, die ten koste gaan van andere eigenaren. Lees meer

Door |2020-10-07T09:14:04+02:00september 16th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Kosten van verbouwing goed geregeld in samenlevingscontract

Samenwoners die hun huis gaan verbouwen, betalen de verbouwingskosten niet altijd ieder voor de helft. Zolang ze samen van hun huis genieten leidt dat meestal niet tot problemen. Maar als het stel uit elkaar gaat, maakt de partner die het meest heeft ingelegd vaak een rekensommetje, en legt een claim neer bij de ex-partner! Lees [...]

Door |2020-10-12T09:12:07+02:00september 16th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Fraudebestrijding en rechtsbescherming onder druk bij oprichting BV zonder notaris

Het schrappen van de verplichte rol van de notaris bij het oprichten van een bv kan verlies van fraudebestrijding, rechtszekerheid, rechtsbescherming en voorlichting tot gevolg hebben. Dit staat in het rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer

Door |2020-09-16T09:12:06+02:00september 16th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Kind onterven?

Steeds vaker vragen cliënten naar de mogelijkheid om een kind te onterven. Blijkbaar is er behoefte aan. Het is niet bekend waar die behoefte vandaan komt. Is er steeds meer sprake van een losse familieband of spelen er andere redenen, zoals de wens om de erfenis aan anderen dan het eigen kind na te laten? [...]

Door |2020-09-30T09:14:05+02:00september 9th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Geldlening aan kind vastleggen

Het komt regelmatig voor dat ouders geld lenen aan hun kinderen. Als die lening niet op papier wordt vastgelegd leidt dat bij overlijden van de ouders vaak tot problemen. Als één van de kinderen een lening heeft gehad en deze nog niet is terugbetaald kan het zijn dat de andere kinderen dit nooit te weten [...]

Door |2020-10-07T09:14:05+02:00september 9th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Samenwoonpartner niet aangemeld voor pensioen

Bent u gehuwd of geregistreerd partner? Dan is in de wet vastgelegd dat u recht heeft op elkaars pensioenopbouw bij scheiding en overlijden. Voor samenwoners is dat niet zo, maar die kunnen hun partner wel aanmelden in hun pensioenregeling. Meestal vereist de pensioenregeling dat samenwoners al enige tijd aantoonbaar op hetzelfde adres staan ingeschreven. Daarnaast [...]

Door |2020-09-09T09:14:05+02:00september 9th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Week van de Starter biedt meer kansen voor starters op de woningmarkt

In de week van 27 september tot en met 3 oktober organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met woonpartijen de 'Week van de Starter'. Het doel van deze week is om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren door te zorgen voor een compleet en onafhankelijk overzicht van informatie. Lees [...]

Door |2020-09-09T09:14:05+02:00september 9th, 2020|Geen categorie|0 Reacties