Nieuws

/Nieuws/

Rechtspersoon ontbonden, hypotheek vervallen

Soms zitten hypotheken ingewikkeld in elkaar. Zo kan het voorkomen dat iemand (of een onderneming) een pand in eigendom heeft met daarop een hypotheekrecht gevestigd voor alles wat de bank te vorderen heeft van aan die persoon of rechtspersoon gelieerde rechtspersonen. Lees meer

By |2019-05-22T09:12:05+02:00april 30th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Mentor beslist over de verblijfplaats

Als iemand door geestelijke of lichamelijke problemen tijdelijk of langere tijd niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen dan kan er via de rechter een bewindvoerder en/of een mentor aangesteld worden. De bewindvoerder beslist over de vermogensrechtelijke belangen, zoals het beheer van de bankrekeningen, het betalen van nota’s, het doen van belastingaangifte en [...]

By |2019-05-23T09:14:05+02:00april 30th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Ontbonden stichting loopt erfenissen mis

Het komt regelmatig voor dat in een oud testament een goededoelinstelling wordt genoemd die niet meer bestaat. Het testament kan dan niet uitgevoerd worden zoals de overledene had gewild. Onlangs kreeg de rechtbank in Den Haag het verzoek om de afwikkeling van een stichting te heropenen, omdat de stichting na ontbinding al meerdere malen aangewezen [...]

By |2019-05-15T09:12:04+02:00april 24th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Contante gift niet langer aftrekbaar

De mogelijkheid om fiscaal vriendelijk te schenken aan goede doelen gaat wijzigen. De staatssecretaris van Financiën wil contante giften via bijvoorbeeld de collectebus niet langer aftrekbaar laten zijn. Dit komt vooral doordat de controle of de gift wel is gedaan voor de Belastingdienst moeilijk uit te voeren is. Lees meer

By |2019-05-22T09:12:05+02:00april 24th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Leningen aan kinderen en testament

Als ouders hun kinderen een lening verstrekken gebeurt dat niet altijd gelijkelijk voor alle kinderen. Soms krijgt maar één kind een lening en soms alle kinderen, maar voor verschillende bedragen. Wat gebeurt er met die leningen bij overlijden van de ouders? Lees meer

By |2019-04-23T09:12:04+02:00april 23rd, 2019|Geen categorie|0 Comments

Transgenders kunnen geslachtsregistratie eenvoudiger wijzigen

Nu is het nog zo dat transgenders een deskundigenverklaring van een psycholoog of arts nodig hebben om de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte aan te laten passen. Dat gaat wijzigen. De deskundigenverklaring wordt vervangen door een verklaring van betrokkene zelf. Lees meer

By |2019-05-08T09:12:04+02:00april 17th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Autoriteit Persoonsgegevens niet overtuigd van noodzaak aandeelhoudersregister

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is op een aantal belangrijke punten nog niet overtuigd van de noodzaak van het instellen van een centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Dit schrijft de privacy-waakhond in een advies aan de Tweede Kamer. De autoriteit adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij deze punten genoeg zijn weerlegd. Indien de procedure wordt voortgezet, [...]

By |2019-05-15T09:12:04+02:00april 17th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Hoger loon voor de executeur

Een executeur heeft soms een flinke taak aan het afwikkelen van een nalatenschap. Het begint bij het regelen van de uitvaart, en na veel administratie, het opruimen van inboedel en verkopen van een huis is hij in het gunstigste geval na anderhalf jaar klaar, als de definitieve aanslagen inkomsten- en erfbelasting op de mat valt. [...]

By |2019-04-17T09:14:05+02:00april 17th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Huizenprijzen in toom houden met realistischer taxaties

Het wordt voor mensen die op zoek zijn naar een (ander) huis steeds moeilijker om een betaalbaar huis te kopen. Dat komt omdat de markt flink oververhit is en er maar een beperkt aanbod is. Volgens De Nederlandse Bank (DNB) ligt er een belangrijke taak voor taxateurs om de juiste waarde van een huis te [...]

By |2019-04-17T09:14:04+02:00april 17th, 2019|Geen categorie|0 Comments