Nieuws

/Nieuws/

Vennootschapsbelasting gaat verder omlaag

Nu de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat, heeft het kabinet besloten om de vennootschapsbelasting verder te verlagen Volgens het kabinet zullen zowel grote als kleine bedrijven hiervan gaan profiteren. Lees meer

By | 2018-11-13T09:12:03+00:00 november 13th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Grote daling aantal verkochte woningen

In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar zijn in september van dit jaar bijna 16.500 woningen minder verkocht. Dat is een daling van meer dan twintig procent! De daling geldt ook voor hypotheken. Die liepen met meer dan tien procent terug tot bijna 26.000. Als het hele derde kwartaal als referentie wordt genomen is de [...]

By | 2018-11-13T09:12:03+00:00 november 13th, 2018|Geen categorie|0 Comments

De bejaardenoordenclausule

In zorginstellingen moet doorgaans een eigen bijdrage betaald worden. Deze bijdrage is afhankelijk van inkomen en vermogen. Veel ouders met vermogen in box 3 zouden dat geld liever niet hoeven ‘opeten’ maar aan hun eigen kinderen geven. In testamenten wordt daarop ingespeeld door een opeisingsbepaling op te nemen. Deze bepaling zorgt ervoor dat de kinderen [...]

By | 2018-11-13T09:12:03+00:00 november 13th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Kosten nalatenschapswoning komen voor rekening van gezamenlijke erven

Veel echtparen maken een langstlevendentestament. Meestal kan de weduwe of weduwnaar dan in de woning blijven wonen en betaalt ook alle kosten. De kinderen krijgen dan nog geen erfdeel, maar dragen ook geen lasten. Een goede regeling! Maar let op, bij een zogenaamd vruchtgebruiktestament kan dit anders zijn. Lees meer

By | 2018-11-13T09:12:04+00:00 november 13th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Samenwoners let op bij trouwen of geregistreerd partnerschap!

Samenwoners die gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, zijn in eerste instantie meestal blij met de nieuwe wettelijke regels over het huwelijk die sinds 1 januari 2018 gelden. Vaak wordt gedacht dat het maken van huwelijkse voorwaarden niet meer nodig is, maar dit is meestal een groot misverstand. Lees meer

By | 2018-11-13T09:12:04+00:00 november 13th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Aanpassing kleineondernemersregeling scheelt administratieve lasten

Er is een aanpassing de kleineondernemersregeling op komst. De nieuwe regels treden naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Bent u ondernemer met minder dan € 20.000 omzet? Dan kunt u vanaf 2020 volstaan voor een keuze voor btw-vrijstelling. U heeft dan geen aangifteverplichting meer, maar kun daartegenover ook geen btw meer in aftrek [...]

By | 2018-11-13T09:12:04+00:00 november 13th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners [...]

By | 2018-11-13T09:12:05+00:00 november 13th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Steeds moelijker om huis te kopen

Er staan in Nederland steeds minder huizen te koop, die trend zet zich snel door. Net zo snel stijgende prijzen zijn het gevolg. Daardoor wordt het voor mensen met een modaal inkomen in sommige delen van het land steeds moelijker om een huis te kopen. Dat blijkt uit de twaalf regionale kwartaalrapportages, die Dynamis eind [...]

By | 2018-11-13T09:12:03+00:00 november 7th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Weten wie een legaat krijgt

Een legaat in een testament moet na overlijden worden afgegeven aan de persoon die in het testament is genoemd. Maar wat gebeurt er als de erfgenamen of de executeur dat niet doen? Lees meer

By | 2018-11-13T09:12:02+00:00 november 7th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Giften niet aftrekbaar!

Periodieke giften aan een ANBI-instelling kunnen door de donateur afgetrokken worden bij de aangifte voor inkomstenbelasting. Maar let op bij het stellen van bijzondere voorwaarden, die kunnen de giftenaftrek teniet doen! Periodieke giften zijn giften die zijn opgenomen in een overeenkomst tussen de donateur en een goede doel (ANBI) instelling. In de overeenkomst legt de [...]

By | 2018-11-13T09:12:02+00:00 november 7th, 2018|Geen categorie|0 Comments