Nieuws

Home/Nieuws/

Erfbelasting ‘betalen’ met kunst

In geval van een nalatenschap met waardevolle kunstobjecten, kan de betaling van erfbelasting problematisch zijn, zeker als er naast de kunstcollectie niet veel spaargeld is. Lees meer

Door |2020-10-30T09:14:06+01:00oktober 30th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

UBO-register ook van toepassing op ANBI’s

Het UBO-register is sinds eind september operationeel. Belanghebbenden in rechtspersonen moeten daarin worden geregistreerd. Dat geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor instellingen met een ANBI-status (o.a. goede doelen). Lees meer

Door |2020-10-30T09:14:05+01:00oktober 30th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Niet lang genoeg samenwonen

Partners kunnen tegen een gunstig tarief en met een grote vrijstelling voor de erfbelasting van elkaar erven. Daarvoor moeten zij wel aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen. De grote partnervrijstelling bedraagt op dit moment € 661.328. Blijft het erfdeel onder dat bedrag, dan hoeft de partner geen erfbelasting te betalen. Daarboven betaalt de [...]

Door |2020-10-30T09:14:03+01:00oktober 30th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Uitstel publicatieplicht ANBI

Op grond van de wet moeten de jaarstukken van organisaties met een ANBI-status binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt. Voor de meeste Algemeen Nut Beogende Instellingen die als boekjaar het kalenderjaar hanteren, betekent dit publicatie voor 1 juli. Lees meer

Door |2020-10-30T09:14:04+01:00oktober 30th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Aanpassing alimentatiebedragen

Met ingang van 1 januari 2021 worden uitkeringen voor levensonderhoud - ofwel alimentatiebedragen, weer automatisch aangepast met een percentage van 3%. Deze wettelijke ophoging geldt niet voor alle gevallen. Als vóór 1 januari 1973 de hoogte van de bedragen in de rechterlijke uitspraak of in de overeenkomst mede afhankelijk is gesteld van de ontwikkeling van [...]

Door |2020-10-30T09:14:04+01:00oktober 30th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Erfgenaam heeft recht op inzage

Krijgt u een erfenis? Dan wilt u als erfgenaam natuurlijk weten waar de erfenis uit bestaat. U moet immers kunnen beslissen of u de erfenis wel wil aanvaarden. Als er veel schulden zijn kunt u namelijk ook weigeren. Lees meer

Door |2020-10-30T09:14:05+01:00oktober 30th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Aanpassingen overdrachtsbelasting gunstig voor starters

Het kabinet wil starters op de woningmarkt per 1 januari 2021 vrijstellen van overdrachtsbelasting. Dat scheelt elke starter duizenden euro’s ten opzichte van dit jaar. Voor de rest van de particuliere huizenkopers (hoofdverblijf) blijft het tarief 2%. Alle anderen gaan 8% betalen. Lees meer

Door |2020-10-30T09:14:05+01:00oktober 30th, 2020|Geen categorie|0 Reacties