Nieuws

/Nieuws/

Erfenis opgemaakt of toch niet?

Als een echtgenoot geld erft, terwijl in het testament een zogenaamde uitsluitingsclausule is opgenomen, dan blijft dat geld van die echtgenoot in privé. De andere echtgenoot kan daar geen aanspraak op maken. Lees meer

By |2019-01-08T09:14:05+01:00december 5th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens omlaag

De Tweede Kamer heeft in november ingestemd met het Belastingplan 2019. Dat betekent dat mensen met een inkomen van meer dan € 68.507 vanaf 2020 worden geconfronteerd met een snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Een voorstel om kansen voor starters op de woningmarkt te vergroten door de overdrachtsbelasting voor mensen met meer woningen te verhogen, [...]

By |2019-01-08T09:14:05+01:00december 5th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Testament niet lang genoeg houdbaar

Het maken van een testament vereist soms een blik in de toekomst. Heeft u aan het benoemen van één erfgenaam genoeg? En weet u wie volgens de wet uw erfgenaam is, als de erfgenaam in uw testament vóór u overlijdt? De rechter moest onlangs oordelen over een testament waarbij de samenwoonpartner tot erfgenaam was benoemd. [...]

By |2019-01-16T09:12:05+01:00december 5th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Erfgenaam zonder vaste woon- of verblijfplaats

Als iemand zonder testament overlijdt, gaat de notaris uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Als de overledene alleenstaand is, dan spitst de zoektocht zich toe op de ouders, broers en zusters. Zijn die al overleden, dan zijn er soms nog kinderen van de broers en zusters in leven, of misschien zelfs nog verdere afstammelingen. Soms moeten [...]

By |2019-12-07T09:14:03+01:00december 4th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Verzorging na scheiding geen schenking

Wie in Nederland een schenking krijgt, moet schenkbelasting betalen. Toch zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als er een vrijstelling geldt, of als de schenking is omdat iemand zich dringend verplicht voelt het bedrag te geven. Zo speelde er onlangs een geval bij de rechtbank van een gescheiden stel. Zij hadden samen een huis. De man vond [...]

By |2019-12-07T09:14:03+01:00december 4th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Geschikt testament voor vererving oudedagsverplichting?

De directeur-grootaandeelhouder van een onderneming heeft tussen 1 april 2017 en 31 december 2019 de mogelijkheid om zijn pensioen in eigen beheer af te kopen, of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Bij overlijden is het van belang dat het testament de juiste regeling bevat om onnodige belastingheffing te voorkomen. Lees meer

By |2019-01-08T09:14:05+01:00november 28th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Regels voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil veranderen

De eerste hobbel is genomen om de regels voor voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil te vereenvoudigen en te verbeteren. Deze regels over grondeigendom worden tegelijkertijd verhuisd vanuit de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied naar de Omgevingswet. Lees meer

By |2019-12-07T09:14:04+01:00november 27th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Testament voor samengesteld gezin

Echtparen met een samengesteld gezin, moeten na een bespreking over hun testament vaak diep zuchten: ze hadden niet gedacht dat er zoveel bij zou komen kijken! Heel vaak willen deze stellen elkaar na overlijden goed verzorgd achterlaten, maar ook de eigen kinderen en de stiefkinderen eerlijk behandelen. Bij het maken van hun testament moeten zij [...]

By |2019-12-07T09:14:04+01:00november 27th, 2019|Geen categorie|0 Comments