Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, heeft de plicht om te melden als hij over meer geld kan beschikken dan toegestaan, bijvoorbeeld door een gift of een erfenis.

Lees meer