Kabinet van plan om ‘jubelton’ af te schaffen

Overweegt u een schenking te doen aan uw kinderen om hen te helpen een eigen woning te kopen? Houdt u er dan rekening mee dat de mogelijkheden daartoe vanaf 2023 beperkter worden.

Onder het huidige recht is het mogelijk om aan iemand tussen de 18 en 40 jaar een eenmalige belastingvrije schenking te doen tot aan een bedrag van 106.671 euro. Die schenking, de zogeheten ‘jubelton’, moet door de ontvanger gebruikt worden om een eigen woning te kopen of te verbouwen, óf om de hypotheek op de eigen woning af te lossen, óf om rechten van erfpacht of opstal van de eigen woning af te kopen. De regeling geeft dus aan bijvoorbeeld ouders en grootouders de kans om hun kinderen of kleinkinderen een steuntje in de rug te geven wanneer deze op het punt staan om een eigen woning te kopen. Het is trouwens ook mogelijk om iemand buiten de eigen familie zo’n schenking te geven.

De regering wil deze ‘jubelton’ in 2024 afschaffen. Zij zal bovendien het bedrag dat belastingvrij geschonken kan worden, per 1 januari 2023 al verlagen naar 27.321 euro. Als u dus nog gebruik wilt maken van deze vrijstelling op de schenkbelasting, is het beter daarmee niet al te lang te wachten.

Wij voorzien u hierover graag van advies!

 

Voor meer informatie over het doen van een schenking ten behoeve van de eigen woning en de daaraan verbonden voorwaarden of schenkingen in het algemeen kunt u (telefonisch) contact met kantoor opnemen.