admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 238 blog entries.

Vijfprocentregeling bij nieuwbouw aangepast

De Tweede Kamer heeft deze maand de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze regeling houdt in dat consumenten % van de aanneemsom achterhouden bij de notaris. De aanpassingen gaan in op 1 januari 2021. Lees meer

By |2019-06-16T09:14:04+02:00juni 5th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Erfenis minderjarige en huurtoeslag

Als een minderjarig kind een erfenis krijgt, wordt in het testament van de overledene meestal een zogenaamd bewind ingesteld. Het kind mag dan tot een bepaalde leeftijd niet zelf bepalen wat hij met de erfenis doet. Een aangestelde bewindvoerder zal het geërfde geld beheren tot het kind oud genoeg is. Lees meer

By |2019-06-16T09:14:04+02:00juni 5th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Geldlening in familie

Een geldlening aan een familielid is gauw geregeld. Er zijn doorgaans geen langdurige procedures bij de bank nodig om de lening te krijgen. Bijkomend voordeel is dat het maken van afspraken over de rente en de terugbetaling met een goedwillende ouder of suikeroom meestal ook niet lang duurt. Toch is het belangrijk om de familielening [...]

By |2019-06-16T09:14:03+02:00juni 5th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Ouder-kindtransactie zonder huurbetaling afgestraft

Als een ouder de eigen woning aan het kind over heeft gedragen, maar zelf in de woning blijft wonen, moet de ouder huur betalen aan het kind. Gebeurt dat niet dan zal het kind bij overlijden van de ouder erfbelasting moeten betalen. De Successiewet bepaalt dat de ouder een genot van een vruchtgebruik heeft indien [...]

By |2019-06-05T09:12:05+02:00juni 5th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Langstlevendentestament, stel de erfdelen vast!

Als vader en moeder een langstlevendentestament hebben gemaakt, krijgen de kinderen daarmee te maken zodra de eerste ouder komt te overlijden. Het gezin is niet klaar met het enkele feit dat er een testament is. De notaris zal nog een verklaring van erfrecht moeten afgeven waaruit blijkt wie de erfgenamen en de executeur zijn. Met [...]

By |2019-06-05T09:12:05+02:00juni 5th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Ouderlijk huis taxeren na overlijden een van de ouders

Om later geen gedoe te krijgen over de erfenis, kan het geen kwaad om direct na het overlijden van de eerste van beide ouders het ouderlijk huis te laten taxeren. Zonder taxatie ontstaat na het overlijden van de langstlevende ouder onduidelijkheid over de waarde destijds. Die waarde is mede bepalend voor de omvang van de [...]

By |2019-06-05T09:12:05+02:00juni 5th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Vijfjaarstermijn bedrijfsopvolging niet flexibel

Bedrijfsopvolging via een schenking van alle aandelen is een prima start voor de nieuwe ondernemer. De geschonken aandelen moeten dan op het moment van schenking wel meer dan vijf jaar in het bezit van de schenkers (ouders) zijn. Als er ook deelnemingen (indirecte belangen) in de overgenomen holding zitten, die minder dan vijf jaar geleden [...]

By |2019-05-28T09:12:06+02:00mei 28th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Nalatenschap voor echtgenoot of vroegere vlam

Een testament is niet voor het leven. Soms moet een testament aangepast worden. Vaak is dat nodig bij veranderende omstandigheden in het leven van de mens, zoals trouwen, kinderen krijgen, een wijziging in het vermogen of relatievorm. Vooral bij echtscheiding is het zinvol om een oud testament te laten nakijken. Lees meer

By |2019-05-28T09:12:05+02:00mei 28th, 2019|Geen categorie|0 Comments

VvE's en sportorganisatie onder loep bij fiscus

2019 is voor de Belastingdienst het jaar van strenger toezicht op Verenigingen van Eigenaars (VvE's) en stichtingen en verenigingen in de sportbranche. De fiscus wil hiermee onbeschreven stichtingen en verenigingen controleren op hun belastingplicht. Deze zogenaamde stivers gaan er vaak van uit dat zij niet belastingplichtig zijn omdat in hun oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. [...]

By |2019-05-22T09:12:05+02:00april 30th, 2019|Geen categorie|0 Comments

Rechtspersoon ontbonden, hypotheek vervallen

Soms zitten hypotheken ingewikkeld in elkaar. Zo kan het voorkomen dat iemand (of een onderneming) een pand in eigendom heeft met daarop een hypotheekrecht gevestigd voor alles wat de bank te vorderen heeft van aan die persoon of rechtspersoon gelieerde rechtspersonen. Lees meer

By |2019-05-22T09:12:05+02:00april 30th, 2019|Geen categorie|0 Comments