Over admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 441 blog entries.

Schenken in nieuw kalenderjaar!

Veel mensen doen hun best om al tijdens leven te schenken, om hun nalatenschap te verkleinen. Ze schenken bijvoorbeeld elk jaar het vrijgestelde bedrag aan kinderen of aan anderen. Vanwege die vrijstelling hoeft er over de schenking geen schenkbelasting betaald te worden, en tegelijk verkleint men de uiteindelijke erfenis. Op het moment van overlijden valt [...]

Door |2020-01-22T09:14:05+01:00december 18th, 2020|Niet gecategoriseerd|0 Reacties

Minderjarige erfgenaam lastig?

Als een kind jonger is dan achttien jaar en een nalatenschap krijgt, dan zullen de wettelijk vertegenwoordigers, meestal de ouders, de belangen van het kind moeten behartigen. Lees meer

Door |2020-01-22T09:14:05+01:00december 18th, 2020|Niet gecategoriseerd|0 Reacties

Pleidooi voor geschillenregeling voor certificaathouders

Certificaathouders moeten in de toekomst, net als aandeelhouders, gebruik kunnen maken van de geschillenregeling. Dat adviseert de commissie vennootschapsrecht waarin de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Nederlandse Orde van Advocaten samenwerken. Het advies is uitgebracht naar aanleiding van het voorontwerp van de Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure, de ‘Wagevoe’. Lees meer

Door |2020-01-15T09:14:05+01:00december 11th, 2020|Niet gecategoriseerd|0 Reacties

Bouwkundige keuring hoort thuis in koopovereenkomst

In koopovereenkomsten wordt standaard een bouwkundige keuring opgenomen. Eerder dit jaar bleek dat het aantal daadwerkelijk uitgevoerde keuringen vrij laag blijft. In tweederde tot driekwart van de koopovereenkomsten is geen bouwkundige keuring afgesproken. Lees meer

Door |2020-01-15T09:14:05+01:00december 11th, 2020|Niet gecategoriseerd|0 Reacties

Testament voor ex-vriendin of echtgenote?

Het maken van een testament is meestal een momentopname. Omdat testamenten, zodra de inkt droog is, doorgaans in een donker hoekje in de kast verdwijnen, komt het meer dan eens voor dat bij overlijden blijkt dat de inhoud is verouderd. Lees meer

Door |2020-01-22T09:14:05+01:00december 11th, 2020|Niet gecategoriseerd|0 Reacties

Erfgenaam zonder vaste woon- of verblijfplaats

Als iemand zonder testament overlijdt, gaat de notaris uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Als de overledene alleenstaand is, dan spitst de zoektocht zich toe op de ouders, broers en zusters. Zijn die al overleden, dan zijn er soms nog kinderen van de broers en zusters in leven, of misschien zelfs nog verdere afstammelingen. Soms moeten [...]

Door |2020-01-08T09:12:05+01:00december 4th, 2020|Niet gecategoriseerd|0 Reacties

Verzorging na scheiding geen schenking

Wie in Nederland een schenking krijgt, moet schenkbelasting betalen. Toch zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als er een vrijstelling geldt, of als de schenking is omdat iemand zich dringend verplicht voelt het bedrag te geven. Zo speelde er onlangs een geval bij de rechtbank van een gescheiden stel. Zij hadden samen een huis. De man vond [...]

Door |2020-01-08T09:12:05+01:00december 4th, 2020|Niet gecategoriseerd|0 Reacties