Nieuws

Home/Nieuws/

Erfgenamen reageren niet

Als meerdere personen samen erfgenaam zijn in een nalatenschap, moeten ze ook allemaal meewerken aan de afwikkeling van de erfenis, en hun handtekening zetten. Is één van de erfgenamen ooit met de noorderzon vertrokken en onvindbaar? Dan ligt de afwikkeling van de nalatenschap stil. Ook als een erfgenaam dwarsligt en niet meewerkt, kunnen de andere [...]

Door |2020-09-22T09:14:05+02:00september 22nd, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Gezamenlijk executeur?

Veel mensen twijfelen bij de vraag wie ze als executeur willen opnemen in hun testament. De executeur is degene de na overlijden uw nalatenschap regelt. Moet dat de partner of het oudste kind zijn, of juist de jongste die wat diplomatieker is? Of zou het beter zijn om de kinderen samen executeur te laten zijn? [...]

Door |2020-09-22T09:14:05+02:00september 22nd, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Schrappen overdrachtsbelasting wel of geen goed idee

Het gevoel in de maatschappij over de door het kabinet voorgenomen afschaffing van overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt is nogal tegenstrijdig. Starters op de woningmarkt verwelkomen de maatregel, maar voor degenen die een huis hebben gekocht of gaan kopen staat uitstel van de leveringsdatum tot na 1 januari 2021 bovenaan hun lijstje. Dan gaat [...]

Door |2020-09-22T09:14:03+02:00september 16th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

VvE’s hebben moeite met verlenen van exclusieve rechten

Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en hun besturen is het soms ingewikkeld om bepaalde besluiten te nemen. Een voorbeeld daarvan is het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van exclusieve rechten aan één of meerdere appartementseigenaren, die ten koste gaan van andere eigenaren. Lees meer

Door |2020-09-22T09:14:03+02:00september 16th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Kosten van verbouwing goed geregeld in samenlevingscontract

Samenwoners die hun huis gaan verbouwen, betalen de verbouwingskosten niet altijd ieder voor de helft. Zolang ze samen van hun huis genieten leidt dat meestal niet tot problemen. Maar als het stel uit elkaar gaat, maakt de partner die het meest heeft ingelegd vaak een rekensommetje, en legt een claim neer bij de ex-partner! Lees [...]

Door |2020-09-22T09:14:02+02:00september 16th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Fraudebestrijding en rechtsbescherming onder druk bij oprichting BV zonder notaris

Het schrappen van de verplichte rol van de notaris bij het oprichten van een bv kan verlies van fraudebestrijding, rechtszekerheid, rechtsbescherming en voorlichting tot gevolg hebben. Dit staat in het rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer

Door |2020-09-16T09:12:06+02:00september 16th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Kind onterven?

Steeds vaker vragen cliënten naar de mogelijkheid om een kind te onterven. Blijkbaar is er behoefte aan. Het is niet bekend waar die behoefte vandaan komt. Is er steeds meer sprake van een losse familieband of spelen er andere redenen, zoals de wens om de erfenis aan anderen dan het eigen kind na te laten? [...]

Door |2020-09-22T09:14:04+02:00september 9th, 2020|Geen categorie|0 Reacties

Geldlening aan kind vastleggen

Het komt regelmatig voor dat ouders geld lenen aan hun kinderen. Als die lening niet op papier wordt vastgelegd leidt dat bij overlijden van de ouders vaak tot problemen. Als één van de kinderen een lening heeft gehad en deze nog niet is terugbetaald kan het zijn dat de andere kinderen dit nooit te weten [...]

Door |2020-09-22T09:14:04+02:00september 9th, 2020|Geen categorie|0 Reacties